Olika sorters handel

Olika sorters handel2023-10-30T12:35:19+00:00

Torg, butiker, gallerior, appar och webbsidor – handelsplatser är de allihop. Här kan du läsa mer om våra handelsplatser och om handel med olika sorters varor, t.ex. böcker, alkohol och mediciner.

Bensinhandel

De allra första bilarna dök upp i Sverige i slutet av 1800-talet, men det är under första årtiondet av 1900-talet som de börjar finnas till försäljning blir en [...]

Folkvaruhusen

Sveriges första varuhus var Nordiska Kompaniet, men det var ett lyxvaruhus för samhällets överskikt – även om målgruppen kom att bräddades senare. De första varuhuskedjorna för hela folket [...]

Frivilliga fackkedjor

Under 1900-talet utsattes fackbutikerna för allt mer konkurrens. Först var det lågprisvaruhus som EPA och Tempo som tog över en stor del av marknaden. Konkurrensen var så bedövande [...]

Gallerior

Inbyggda marknadsplatser med många småbutiker har funnits sedan antiken. Den stora bazaaren i Istanbul räknar sina anor tillbaka till 1400-talet, medan t.ex. Oxfords Covered Market är ett ännu [...]

Handeln med böcker

1953 fick Sverige en konkurrenslagstiftning som förbjöd leverantörer av varor att bestämma ett lägsta pris hos återförsäljarna, så kallat bruttoprisförbud. Det fanns dock vissa möjligheter till undantag, vilket [...]

Handeln med tobak

Tobak var en av de första kolonialvaror som blev en stor konsumtionsvara i Europa. Första gången tobaken omnämns i de svenska tullräkenskaperna är 1601. Den blir sedan en betydande [...]

Handelshus

Redan på 1200-talet i Italien började köpmän att slå sig samman och bilda gemensamma rörelser så kallade handelshus. Genom att skapa större organisationer än en enskild köpmans rörelse [...]

Handelsordlista

Agent (handelsagent) person eller företag som mot ersättning köper eller säljer produkter för någon annans räkning (ofta utländskt företag) utan att vara anställd hos denne. En generalagent har [...]

Kiosker

Fru Hilma Lindblom framför sin kiosk på Karl XII:s Torg år 1922. Bland godis och tändstickor märks den stora skylten om Eskimo Pie: glass i choklad. Ordet kiosk [...]

Kooperativ handel

Sveriges första konsumentkooperativ startades av landshövdingen i Uppsala län, Robert von Kræmer, som 1850 tog initiativ till Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag i Örsundsbro. Flera lokala föreningar bildades senare [...]

Marknaderna

Fram till mitten av 1800-talet fick handel endast bedrivas i städer. På platser som låg långt från en stad hade staten gett tillstånd till årliga marknader, som varade [...]

Marknadsväsendet

Fram till mitten av 1800-talet fick handel endast bedrivas i städer. På platser som låg långt från en stad hade staten gett tillstånd till årliga marknader, som varade [...]

Mjölkbutikerna

Fram till mitten av 1800-talet såldes mjölk huvudsakligen från marknadsstånd eller vagnar. Den mjölkades tidigt på morgonen och kördes sedan in till staden där man mätte upp i [...]

Postorder

Så länge det funnits transporter har man kunnat beställa varor från andra orter, men först mot 1800-talets slut uppkom företag som helt inriktade sig på postorderförsäljning. Ångbåtar och [...]

Stormarknader

I början av 1960-talet började det bli allt vanligare att båda personerna i ett par förvärvsarbetade, vilket gav mindre tid till dagliga inköp. Samtidigt ägde nu nästan alla [...]

Torghandel

Torghandeln är lika gammal som städerna själva. I alla kulturer har torgen fyllts av stånd av mer eller mindre provisorisk karaktär där skilda varor utbjudits. I Sverige stod [...]

Vad är handel?

I Nationalencyklopedins ordbok definieras handel som organiserad köpenskap med försäljning av varor eller tjänster; vanligen i större skala och under längre tid. Ordet kommer från tyskan, där det [...]

Varuautomaterna

Det fanns enstaka varuautomater i Sverige redan på 1920-talet, men det var med den stränga affärstidslagens införande 1939 som företeelsen blev stor. För att kunna få livsmedel även [...]

Trycka godis och gummi

Varuautomater tillverkades redan på tjugotalet. De äldsta såg ut som små linneskåp och var i teak. Föregångslandet var Danmark och därifrån importerade vi automater ända fram till fyrtiotalet. [...]

Till toppen