Ekonomisk historia

Ekonomisk historia2023-10-30T12:54:15+00:00

Ekonomisk historia är idag en betydande akademisk disciplin som sysselsätter hundratals människor på flera av landets universitet och högskolor. Här kan du läsa om bland annat utrikes- och inrikes handel, detaljisternas genombrott och den svenska ekonomins långsiktiga utveckling.

Till toppen