Handeln sysselsätter ungefär en tiondel av alla Sveriges anställda och är en av de största näringslivsbranscherna. En fjärdedel av arbetsstyrkan inom detaljhandeln är 24 år eller yngre och det är ofta där en ung person hittar sitt första jobb. Här presenterar vi historiska djupdykningar i några av de ledande svenska handelsföretagen.

ICA

ICA:s historia går tillbaka till 1917 då Hakon Swenson i Västerås grundade en inköpscentral, dvs. en grossiströrelse som enskilda livsmedelshandlare kunde köpa in sig och bli delägare i.

Martin & Servera

Den 3 januari 1897 övertog 27-årige Martin Olsson en speceributik på Hötorget i Stockholm av sin äldre bror. Det var startskottet för en näringsrörelse som sakta med säkert kom att växa sig stor genom lyckade satsningar på kaffe, frukthandel, snabbköp och sedermera storkök.

Åhléns

Åhléns grundades 1899 i Insjön som postorderfirman Åhlén och Holm. Genom postorder och förlagsverksamhet kunde rörelsen växa och 1915 öppnade de ett stort varuhus vid Skanstull i Stockholm. Det skulle bli det första av väldigt många och idag finns det knappast en större svensk ort som inte har ett Åhléns-varuhus.

Nordiska Kompaniet (NK)

Nordiska Kompaniet (NK) har rötter tillbaka år 1852, men grundades officiellt 1902. Sedan 1915 har det pampiga varuhuset på Hamngatan varit ett populärt besöksmål och en självklar del i Stockholms stadsbild.

Kooperativa Förbundet (KF)

Kooperativa Förbundet (KF) bildades 1899, men har anor tillbaka till mitten av 1800-talet. Rörelsen vägleds av de sju kooperativa principerna: medlemskap, demokrati, ekonomiskt deltagande, självständighet, utbildning, samarbete och samhällssyn.

Filmarkivet

I filmarkivet hittar du både gammalt och nytt. Här finns reklam- och informationsfilm från förr såväl som nyproducerade intervjuer med profiler inom den svenska handeln. Du kan även ta del av arkivarien och kulturhistorikern Edward Bloms fascinerande berättelser om fotografier ur handelns historia.