Vår kultur påverkar vår konsumtion och sättet vi gör affärer på. Och konsumtionen påverkar vårt beteende, hur vi väljer att utforma våra levnadsmiljöer och i förlängningen hur vi lever. Här kan du ta del av texter om hur handeln påverkar och påverkas av vår kultur, livsstil och omvärld.

Handel och kultur

Marknadsplatsen och handlaren har ända sedan antiken gestaltats i otaliga konstnärliga verk. Här kan du läsa om hur handeln förekommer i litteratur, musik, teater, film och konst.

Fördelar med handel

Handlare förenklar för både tillverkare och konsumenter genom att erbjuda en välkänd plats där produkter enkelt och snabbt kan säljas. Här berättar vi hur handeln kan vara ett instrument för att skapa välstånd och fred – och hur handel kan bedrivas på ett rättvist och hållbart vis.

Livsstil

Den moderna handeln har förändrat våra konsumtionsmönster och därigenom också vår livsstil. Den har förändrat hur vi klär oss, vad vi äter och hur vi förhåller oss till vår hälsa. Här kan du läsa mer om hur handeln påverkat och fortsätter att påverka vår livsstil.

Märkliga händelser

Stölder, smuggling, svarthandel och mord… Här presenterar vi ett axplock av märkliga och ibland skrämmande händelser ur handelns historia.

Handelns påverkan på stadsmiljön

Vad vore en stad utan torg, köpcentrum och gallerior? Handel är i princip en förutsättning för liv och rörelse i staden, och kan rentav forma hur våra städer ser ut. Här kan du läsa mer om handelns påverkan på stadens utformning och vårt vardagsliv.