Globalisering

Globalisering2023-10-31T10:23:32+00:00

Världen har de senaste årtiondena blivit alltmer sammanlänkad och länders ekonomier mer och mer beroende av varandra. Moderna företag är beroende av att den internationella handeln fungerar och ett avbrott i leveranserna kan få stora konsekvenser. Lokala företag köps upp av multinationella och en kris i ett land kan även drabba andra länder. Här kan du läsa mer om hur globalisering påverkat handeln i Sverige genom tiderna.

Till toppen