En handlare erbjuder en plats där producenter och konsumenter kan mötas. Att kunderna hittar dit är helt avgörande, och därför är marknadsföring av största vikt för alla handelsverksamheter. Här kan du läsa mer om reklam- och varumärkeshistoria samt om hur handeln drivit på förändringar i samhället.

Reklam och varumärken

Reklam och marknadsföring är en av hörnstenarna i alla handelsrörelser. Ingen skulle ju köpa en vara om de inte visste att den fanns! Varumärkeskommunikation och reklam har utvecklats till en hel vetenskap och rentav en konstform. Här kan du läsa mer om reklam och varumärken inom den svenska handeln.

Förändring inom handeln

Handeln är till sin natur i ständig förändring och utveckling. Den bidrar också till att driva på samhälleliga förändringar, inte minst på arbetsmarknaden. Här kan du läsa om hur handeln anpassat sig till samtiden och drivit på framväxten av nya yrkesroller med tjänsten i fokus.