Livsstil

Livsstil2023-10-30T12:43:20+00:00

Den moderna handeln har förändrat våra konsumtionsmönster och därigenom också vår livsstil. Den har förändrat hur vi klär oss, vad vi äter och hur vi förhåller oss till vår hälsa. Här kan du läsa mer om hur handeln påverkat och fortsätter att påverka vår livsstil.

Att klä sig rätt

Tjänstesektorn hade mycket strikta klädkrav. Det var ett puritanskt och färglöst ideal som gällde. Att det var så kan delvis förklaras historiskt. 1800-talets framväxande borgarklass ville särskilja sig från [...]

Shantungskolan

År 1949 startade Barnängen Shantungskolan som en del i marknadsföringen av skönhetsserien Shantung. Man började ge lektioner i skönhetsbehandling i direktörsvillan vid Barnängens fabriker i Alvik. Dessa lektioner riktades [...]

Till toppen