Förändring inom handeln

Förändring inom handeln2023-10-18T07:07:25+00:00

Handeln är till sin natur i ständig förändring och utveckling. Den bidrar också till att driva på samhälleliga förändringar, inte minst på arbetsmarknaden. Här kan du läsa om hur handeln anpassat sig till samtiden och drivit på framväxten av nya yrkesroller med tjänsten i fokus.

De nya yrkena

Omvandlingen från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle hade inte varit möjlig utan en utveckling av tjänster. Det handlade om kommunikation, handel, banker, försäkring och utbildning. Industrialismens ökade behov [...]

Till toppen