I Sverige har vi bedrivit handel i åtminstone 5 000 år. Handeln har bidragit till landets utveckling och till att Sverige idag är en modern tjänstebaserad ekonomi. Här kan du läsa om viktiga epoker och lagbeslut, hur handlare och anställda genom historien organiserat sig och mycket, mycket mer.

Handelns epoker och årtal

I Sverige har vi bedrivit handel i åtminstone 5 000 år. Handeln har bidragit till landets utveckling och till att Sverige idag är en modern tjänstebaserad ekonomi. Här kan du läsa om viktiga epoker och lagbeslut, hur handlare och anställda genom historien organiserat sig och mycket, mycket mer.

Olika sorters handel

Torg, butiker, gallerior, appar och webbsidor – handelsplatser är de allihop. Här kan du läsa mer om våra handelsplatser och om handel med olika sorters varor, t.ex. böcker, alkohol och mediciner.

Handelns innovationer

Nya idéer och innovationer har i både det stora och i det lilla haft ett stort inflytande på handeln och sättet vi gör affärer på. Allt från idépolitiska strömningar som liberalism och merkantilism till praktiska företeelser som självbetjäning och förpackningar har bidragit till handelns utveckling. Här kan du läsa mer om hur nytänkande har bidragit till att forma handeln av idag.

Handelns lagstiftning

Handel har så gott som alltid omgärdats av olika lagar och regler. Här berättar vi mer om lagstiftningar kring exempelvis monopol, konkurrens och öppettider.

Handelns organisationer

Det finns idag en mängd organisationer vars uppgift är att främja handel eller att ta tillvara handlarnas intressen. Rötterna går tillbaka till det medeltida skråväsendet. Och de första handelsanställda började organisera sig fackligt i slutet av 1800-talet. Här kan du läsa om handelns organisationer sedan dess och fram till i dag!

Handelns geografi

En förutsättning för att bedriva handel är att människor och varor kan förflytta sig. Handeln har alltid varit beroende av vattendrag och naturliga hamnar, men den har också format sin omgivning. Här kan du läsa mer om hur våra geografiska förutsättningar har påverkat handeln i Sverige.