Kooperativa Förbundet (KF)

Kooperativa Förbundet (KF)2023-10-30T12:58:08+00:00

Kooperativa Förbundet (KF) bildades 1899, men har anor tillbaka till mitten av 1800-talet. Rörelsen vägleds av de sju kooperativa principerna: medlemskap, demokrati, ekonomiskt deltagande, självständighet, utbildning, samarbete och samhällssyn.

Här kan du läsa mer om dessa samt om bl.a. Konsumsymbolen, arvet från Rochdale och Sveriges första stormarknad.

Arvet från Rochdale

Handlarna började sänka sina priser, för att därigenom få behålla sina kunder. Styrelsen ansåg emellertid, att det var bättre att sälja goda varor till skäliga priser och trodde [...]

KF som folkbildare

KF inspirerades vid sitt bildande 1899 av en äldre bildningstanke. Från den engelska kooperationen kopierades modellen att avsätta 2,5 % av det ekonomiska överskottet till bildningsverksamhet. I ett [...]

Den oändliga symbolen

Den infördes 1967. Blev Sveriges mest kända symbol efter den svenska flaggan. Den fick många namn liggande åttan, kringlan, krånglan, möbiusbandet o.s.v. Den togs bort 1995 och saknades av [...]

Kära gamla konsum

Det var inte så länge sedan som varje by eller samhälle med självaktning hade minst två livsmedelsaffärer. Alltid en Konsum och nästan alltid dess konsumentpolitiska motpol ICA. Idag [...]

Till toppen