ICA

ICA2023-10-18T11:39:41+00:00

ICA:s historia går tillbaka till 1917 då Hakon Swenson i Västerås grundade en inköpscentral, dvs. en grossiströrelse som enskilda livsmedelshandlare kunde köpa in sig och bli delägare i.

De enskilda handlarna blev på så sätt starkare och kunde pressa priserna genom gemensamma inköp, men fortsatte samtidigt att konkurrera med varandra om kunderna. Denna ”omöjliga idé” ligger till grunden för dagens ICA, som idag är Sveriges största livsmedelskedja.

ICA år för år

1917: AB Hakon Swenson (Hakonbolaget) grundas i Västerås. 250 handlare har tecknat aktier. 1922: Svenska Varor grundas i Stockholm av Jard Emil Frykberg, Rudolf Liwendahl och några köpmän, [...]

ICAs logotyphistoria

ICA bestod ursprungligen av fyra inköpscentraler. (Mer om detta kan Du läsa under rubriken ICA år för år.) De två äldsta inköpscentralerna SV och Hakonsbolaget införde tidigt logotyper. SV [...]

Hakon Swenson

Hakon Swenson föddes år 1883 och växte upp i Irsta, där hans far var kyrkoherde. Fadern hade en stor vänkrets och prästgården var alltid fylld av liv och rörelse [...]

Emil Clemedtson

Emil Clemedtson inledde sin karriär som officer. När han år 1918 var 30 år fyllda tog han avsked från det militära för att bli direktör på en fabrik i [...]

Från SICA till ICA

Äntligen var våren på väg i Västerås när Hakon Swenson tog emot sex middags- och sammanträdesgäster i sin Villa Maria fredagen den 8 april 1938. Tre av dem [...]

Till toppen