Hakon Swenson föddes år 1883 och växte upp i Irsta, där hans far var kyrkoherde. Fadern hade en stor vänkrets och prästgården var alltid fylld av liv och rörelse – och under en tid drevs här även en cigarrfabrik av Hakon och hans bröder.

Efter folkskola i Västerås tog Hakon som 15-åring arbete hos handlaren Erik Andersson i samma stad. Den unge springpojken blev mycket uppskattad och när Andersson två år senare köpte grossistfirman Manne Tössbergs Eftr. var det självklart att Hakon Swenson skulle följa med honom dit. Swenson avancerade snabbt och blev vid 25 års ålder kontorschef och firmans drivande kraft.

De enskilda småhandlarna, som köpte firmans varor, befann sig under denna tid i kris. Mycket p.g.a. den nya konkurrensen från konsumentkooperationen. En idé mognade därför hos Swenson att alla handlare borde slå sig ihop och göra inköp gemensamt, för att få samma rabatter som Konsum. Han försökte först få sin chef att styra in på denna väg, men efter att flera gånger fått nej beslöt Swenson år 1917 att starta eget.

Företaget fick namnet AB Hakon Swenson, men kom allmänt att kallas för Hakonbolaget. Ett flertal handlare gick in som aktieägare och till sin hjälp hade Swenson några av sina f.d. kollegor.

Med idogt arbete, stor kreativitet och en mycket god förmåga att suga upp idéer och knyta goda medarbetare till sig, kom Hakon Swenson under sin levnad att bygga upp ett av Sveriges största handelsföretag, ICA. (Ett namn som ursprungligen betecknade samarbetet mellan Hakonbolaget och tre andra inköpscentraler som Swenson hade initierat.) Swenson var en karismatisk person som var mycket omtyckt av personal och handlare.

Författare: Edward Blom

Västerås, 1923, Hakon Swenson på sitt kontor.

Västerås, 1923, Hakon Swenson på sitt kontor.

Hakon Swenson på huvudkontoret på Hamngatan i Västerås, 1923.

Motiv ID: ICA002254
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1923
Plats: Västerås, Hamngatan 16

Stämma, Hakonbolaget, 25-årsjubileum, Hakon talar, Västerås, 1943.

Stämma, Hakonbolaget, 25-årsjubileum, Hakon talar, Västerås, 1943.

Hakon Swenson var en karismatisk personlighet och höll gärna tal, som här på 25-årsjubileet.

Motiv ID: ICA002226
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1943
Plats: Västerås

Stämma, Coronabageriet i Sundsvall AB konstitueras, 1944.

Stämma, Coronabageriet i Sundsvall AB konstitueras, 1944.

Swenson utnyttjade varje tillfälle till samtal.

Motiv ID: ICA002075
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1944
Plats: Sundsvall

Hakon Swenson med fru Maja, Villa Maria Västerås 1954.

Hakon Swenson med fru Maja, Villa Maria Västerås 1954.

Hakon Swenson med hustrun Maria, i deras hem Villa Maria, Västerås 1954.

Motiv ID: ICA002669
Fotograf Stig Johansson
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1954
Plats: Västerås