Om man vill gå djupare in i handelns historia än genom tryckt litteratur, finns ett rikt arkivmaterial att tillgå. De flesta stora handelsföretag idag har ett välordnat historiskt arkiv, i vissa fall i eget förvar, men oftast deponerat på en arkivinstitution. Dessutom finns dokument bevarade från tusentals butiker och andra handelsrelaterade företag som sedan länge har upphört.

Många av de protokoll, brev, pm, räkenskaper, reklamteckningar och annat som finns i arkiven kan ha legat orörda sedan de skapades. Arkivforskning är därför något av en upptäcksfärd där ny okänd kunskap hittas och kan spridas vidare i uppsatser, artiklar, föredrag eller kanske bara till intresserade vänner. Särskilt för de som skriver akademiska uppsatser borde det vara självklart att gå ett steg längre än de tryckta källorna även om uppsatsen inte primärt berör historia. Men inte bara studenter, utan gymnasieelever, journalister och hobbyforskare kan finna stor glädje i att studera de historiska källorna.

Att arkivforska behöver inte alls vara så besvärligt som det kanske kan låta. Ett första steg kan vara att gå in på arkivinstitutionens hemsida eller ringa deras forskarservice. Enskilda arkiv brukar man behöva höra av sig i förväg till för att boka tid och få tillstånd att forska, medan de offentliga arkiven kan besökas spontant. Var dock beredd på att det kan ta flera timmar att ta reda på vad för handlingar Ni skall beställa för att besvara de frågor Ni är intresserade av och ytterligare flera timmar innan materialet kommer fram. Finns det förvarat i en extern arkivdepå, kanske Ni inte får fram handlingarna förrän dagen efter. Ett gott råd för arkivstudier är att avsätta rikligt med tid. Förbered Er också på att det kan vara ganska rigorösa regler för att säkra att inga arkivhandlingar försvinner eller förstörs: att man inte får ta ytterkläder eller väskor med in i forskarsalar är t.ex. en självklarhet.

Vid vilka arkivinstitutioner finns då handelsarkiv? De förekommer vid åtskilliga, men här nedan listar vi de viktigaste.

Centrum för Näringslivshistoria

www.naringslivshistoria.se, Grindstuvägen 48–50, 167 33 Bromma, 08-634 99 00. Sveriges största samling av handelsarkiv (och av historiskt näringslivsmaterial överhuvudtaget). Bland deponerade handelsarkiv kan nämnas: Apoteket, Barnens bokklubb, EPA, Fritzes, ICA, delar av KF, Martin Olsson HAB, Metallgruppen, NK, Odhner & Co AB lampor, Stockholms Handelskammare, Svala och Söderlund, Svanströms, Svensk Handel med föregångare, Alcro Beckers, Systembolaget, Tempo och Åhléns.

Föreningen Stockholms Företagsminnen

Ligger i anslutning till Centrum för Näringslivshistoria (se kontaktuppgifter ovan). Tar på Stockholms stads uppdrag hand om arkiv från gamla upphörda Stockholmsföretag. Bland dess handelsarkiv kan nämnas: Hans Osterman bilhandel, varuhuset MEA samt ett antal små butiker och handelsföretag från 1800-talet.

Wermlandsarkiv

http://www.ra.se/vla/, Hööksgatan 2 Karlstad, 054-617730. Särskilt brukshandel, men även grosshandlare, lanthandlare.

Näringslivsarkiv i Norrland

http://www.nin.nu/, Kusthöjden, Byggnad 46, Härnösand, 0611-34 77 00. En del handelskammare, lanthandlar och mindre handelsbolag.

Arkivcentrum Örebro (Örebro läns företagsarkiv)

www.arkivcentrum.t.se, /Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro. Bl.a. bruks- och lanthandlar.

Arkiv Västmanland

http://http://www.arkiv.u.se/index.html, Stadshuset, 721 87 Västerås

Näringslivsarkiv i Uppsala län

http://www.nau.se/, Box 135, 751 04 Uppsala, 018-65 21 35.

Övriga näringslivsarkiv

Handelsarkiv förekommer på samtliga näringslivsarkiv, för kontaktuppgifter se: http://www.naringslivsarkiv.nu/

Riksarkivet

www.ra.se/ra, Fyrverkarbacken 13–17 Stockholm, 08-737 63 50. Riksarkivet är främst till för centralt statligt material, men även en del företagsarkiv som bedöms ha riksintresse förvaras här.

Göteborgs landsarkiv

http://www.ra.se/gla/ , Geijersgatan 1 Göteborg, 031-778 68 00. Göteborgs landsarkiv är den offentliga arkivinstitution, som har flest näringsliv i sitt förvar och däribland många intressanta handelsarkiv, t.ex. D. Carnegie & Co, Sylvanders handelshus samt Ekman & Co.

Övriga landsarkiv

Handelsarkiv förekommer hos samtliga landsarkiv, för kontaktuppgifter se http://www.ra.se/la.html

Nordstjernans Centralarkiv i Engelsberg

Snytenv. 5, 737 90 ÄNGELSBERG, Tel. 0223-300 62. Johnsonkoncernens historiska arkiv med många handelsföretag.

Museer och bibliotek

Handelsarkiv kan även förekomma på museer och bibliotek.

NAD

En allmän ingång till de flesta bevarade historiska arkiv är Nationella Arkivdatabasen (NAD). NAD finns i äldre upplagor på cd-rom, vilka är tillgängliga på de flesta arkivinstitutioner. Där kan man t.ex. slå in ordet ”handel” och få upp en otalig massa handelsrelaterade arkiv. En version av NAD ligger sedan ett par år ute på internet (http://www.nad.ra.se/). Ännu 2005 är den dock till föga hjälp för forskning i handelshistoria eftersom den tillskillnad från NAD-skivorna inte har med arkiv som förvaras på privata arkivinstitutioner, något den förhoppningsvis kompletteras med i framtiden.