Handelns geografi

Handelns geografi2023-10-30T13:13:35+00:00

En förutsättning för handelsverksamhet är att människor och varor kan förflytta sig. Handeln har alltid varit beroende av vattendrag och naturliga hamnar, men den har också format sin omgivning. Här kan du läsa mer om hur våra geografiska förutsättningar har påverkat handeln i Sverige.

Lappland

Sedan medeltiden har det funnits ett organiserat handelsutbyte mellan Lappland och Svealand. Den bedrevs av en grupp handelsmän som kallades birkarlar. De var bosatta längs kusten i nordligaste [...]

Tornedalen

Tornedalen är en särpräglad region förenad av den mäktiga Torne älv. I Hedenäset, fem mil upp längs älven, fanns en marknadsplats från 1300- talet fram till 1620 då [...]

Jämtland

Vid Storsjön gick redan under forntiden en handelsled mellan Östersjön och norska kusten. Jämtarna blev ett vägfarande folk, som gjorde handelsresor till Mälardalen och Norge. Dessa handelsmän kom [...]

Gävle

Gävle är Norrlands äldsta stad, grundad på 1400-talet. Staden var en viktig handels- och hamnstad för Bergslagen. Under 1800-talet verkade många framgångsrika köpmän här. En av dem var [...]

Birka

Birka grundlades på 700-talet och hade som mest mellan 500 och 1 000 invånare. Här bedrevs en betydande tillverkning av smycken och bruksföremål av järn, brons, ädla metaller, [...]

Skänninge

Under medeltiden var Skänninge i Östergötland en viktig handelsstad. Den låg mitt i ett bördigt jordbrukslandskap och här möttes flera vägar. Redan under 1100-talet hölls Olsmässemarknad här den [...]

Stockholm

Stockholm omnämns första gången 1252. Redan ett par decennier senare är detta Sveriges största stad – en position som staden bibehållit sedan dess. (Det skulle dock dröja till [...]

Göteborg

Ingen stad har präglats mer av internationell handel än Göteborg. Staden grundades 1621 för att locka holländare, som då var de ledande handelsmännen i Nordeuropa. Holländarna satte en [...]

Pataholm

Längs den småländska Östersjökusten har det under lång tid förekommit en livlig kommersiell verksamhet i form av handel, sjöfart, fiske och båtbyggeri. I Pataholm uppstod en handelsplats på [...]

Visby

Ingenstans i Sverige är spåren efter Hansan så tydliga som i Visby. Stadens ekonomiska höjdpunkt nåddes under 1200-talet då den äldre träbebyggelsen revs för att lämna plats åt [...]

Sjuhäradsbygden

Under medeltiden började bönderna i Sjuhäradsbygden ägna sig åt att föda upp boskap som de sålde genom oxdrifter upp i Bergslagen. Så småningom började man ta med sig [...]

Marstrand

Marstrand i Bohuslän grundades som en norsk stad på 1200-talet i samband med sillfiskets expansion. Under andra halvan av 1700-talet inträffade en ny, stor sillfiskeperiod och staden blomstrade. [...]

Helsingborg

I slutet av 1800-talet steg den internationella efterfrågan på havre snabbt. Framförallt behövdes den som föda till de hästar som drog spårvagnar och pråmar i England. Den viktigaste [...]

Handelshistoriska platser

Alseda (Vetlanda) Levanders diversehandel öppnade 1864 och är i dag lanthandelsmuseum. Birka (Ekerö) Vikingarnas handelsstad från 700-talet till omkring år 975 finns på Unescos världsarvslista. Borlänge Handelsboden, diversehandel [...]

Till toppen