Från 1100- till 1500-talet hölls Skånemarknaden på Falsterbohalvön. Det var en av Nordeuropas viktigaste varumarknader. Mellan augusti och oktober samlades tusentals köpmän från Nordeuropas städer och fiskare, främst från Danmark. Den danska kungamakten garanterade marknadsfreden och uppbar skatt från handeln.

Bakgrunden till marknaden var dels det goda kommunikationsläget, dels det omfattande sillfiske som Hansan organiserade på 1200- och 1300-talen med Skanör och Falsterbo som centra. Även städer som Malmö, Trelleborg och Ystad växte upp kring sillhanteringen.

Fiskkonsumtionen var mycket viktigare på medeltiden än den senare blev, inte minst genom de många fasteperioder som föreskrevs av den katolska kyrkan. Tillgången på sill var mycket riklig i södra Östersjön. I början av 1200-talet skrev den danske krönikören Saxo Grammaticus att ”hela sundet är så fullt av sillstim, att fartygen stundom sitter fast och knappast kan drivas fram med årorna”.

Hanseaterna kontrollerade den viktiga saltproduktionen i Lüneburg. Köpmän från Lübeck organiserade fiskare, fiskrensare och tunnbindare i arbetslag så att fisken var färdigförpackad och transportabel mindre än ett dygn efter fångsten.

Författare: Anders Johnson

Vykort med exteriörer och interiörer av lokalkontoret.

Vykort med exteriörer och interiörer av lokalkontoret.
Motiv ID: SEB000358
Arkiv: Skandinaviska Banken
Tid: 1943
Plats: Falsterbo