Handelns innovationer

Handelns innovationer2023-11-01T11:59:05+00:00

Nya idéer och innovationer har i både det stora och i det lilla haft ett stort inflytande på handeln och sättet vi gör affärer på. Allt från idépolitiska strömningar som liberalism och merkantilism till praktiska företeelser som självbetjäning och förpackningar har bidragit till handelns utveckling. Här kan du läsa mer om hur nytänkande har bidragit till att forma handeln av idag.

Konsumentförpackningar

Konsumentförpackningar är något ganska nytt. Ännu för 100 år sedan var det självklart att handlaren eller biträdet plockade ner rätt antal knappar i den lilla påsen eller skar [...]

Den ekonomiska liberalismen

Under 1700-talet uppstod en reaktion mot tidens dominerande merkantilism. Genombrottet kom 1776 med skotten Adam Smiths Nationernas välstånd (”Wealth of Nations”). Det är den första betydande skriften både för [...]

Självbetjäningen

Det kan tyckas som en småsak om kunden själv plockar varan eller om ett butiksbiträde tar fram den. Ändå är självbetjäningens införande antagligen det viktigaste som hänt handeln [...]

Till toppen