Under 1700-talet uppstod en reaktion mot tidens dominerande merkantilism. Genombrottet kom 1776 med skotten Adam Smiths Nationernas välstånd (”Wealth of Nations”). Det är den första betydande skriften både för nationalekonomin och för den ekonomiska liberalismen. Smith hävdade att en fri handel inom och mellan länder är bästa sättet att skapa välstånd.

England slog under 1840-talet in på en frihandelslinje under ledning av politiker som John Bright, Richard Cobden och Sir Robert Peel. Cobden lyckades också lägga grunden till ett europeiskt frihandelssystem. Frihandelssträvandena blev viktiga för många länder i Europa, inte minst Sverige som under andra halvan av 1800-talet kunde inleda omvandlingen från fattigdom till välstånd.

1817 hade den brittiske ekonomen David Ricardo utvecklat teorin om den internationella handelns fördelar. Två svenska ekonomer – Eli F Heckscher och Bertil Ohlin – byggde vidare på Ricardos tankar och utvecklade i början av 1900-talet den s.k. Heckscher-Ohlin-teorin. Den utgör än i dag grunden för den nationalekonomiska teorin om internationell handel. Ohlin fick 1977 Nobelpris i ekonomi för denna insats.

Författare: Anders Johnson

Richard Cobden

Richard Cobden

Bild från www.wikipedia.org

Motiv ID: CFN010010
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 1800-1900
Plats: