Den ursprungliga innebörden av ordet ekonomi är hushållning med resurser, vilket är nyckeln till att kunna leva hållbart. Här kan du läsa mer om hur handeln bidragit till den ekonomiska utvecklingen i landet.

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia är idag en betydande akademisk disciplin som sysselsätter hundratals människor på flera av landets universitet och högskolor. Här kan du läsa om bland annat utrikes- och inrikes handel, detaljisternas genombrott och den svenska ekonomins långsiktiga utveckling.

Distribution

Alla framgångsrika handlare vet att en fungerande leveranskedja är minst lika viktig som att erbjuda bra produkter. För vem ska köpa varorna om de inte kan levereras? Här kan du läsa om hur transporter och distribution spelat en avgörande roll i handelns utveckling.

Globalisering

Världen har de senaste årtiondena blivit alltmer sammanlänkad och länders ekonomier mer och mer beroende av varandra. Moderna företag är beroende av att den internationella handeln fungerar och ett avbrott i leveranserna kan få stora konsekvenser. Lokala företag köps upp av multinationella och en kris i ett land kan även drabba andra länder. Här kan du läsa mer om hur globalisering påverkat handeln i Sverige genom tiderna.

Handeln i siffror

För den särskilt intresserade har vi här samlat siffror, statistik och en och annan topplista som kan hjälpa till att ge en djupare bild av den svenska handelns historia.