De nya yrkena

Omvandlingen från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle hade inte varit möjlig utan en utveckling av tjänster. Det handlade om kommunikation, handel, banker, försäkring och utbildning. Industrialismens ökade behov [...]