Handelns organisationer

Handelns organisationer2023-10-20T06:59:45+00:00

Det finns idag en mängd organisationer vars uppgift är att främja handel eller att ta tillvara handlarnas intressen. Rötterna går tillbaka till det medeltida skråväsendet. Och de första handelsanställda började organisera sig fackligt i slutet av 1800-talet. Här kan du läsa om handelns organisationer sedan dess och fram till i dag!

Akademiker inom handeln

Nuvarande Sveriges Akademikers Centralorganisation – SACO bildades 1947. 1975 anslöt sig elva förbund från Statstjänstemännens Riksförbund (SR) till SACO. I samband med sammanslagningen ändrades namnet till SACO/SR. 1990 återtogs [...]

Fackliga organisationer

1906 bildades Svenska Varuutkörareförbundet. Organisationen, som tillhör LO, heter numera Handelsanställdas förbund (Handels). Inom TCO finns Unionen, som bildades 2008 genom en sammanslagning mellan SIF och Tjänstemannaförbundet HTF. [...]

Europeiska unionen

EU är världens kanske mest omfattande internationella ekonomiska och politiska samarbetsprojekt. Så här ser EU:s framväxt ut i stora drag: 1952 bildades Europeiska kol- och stålunionen. Den kom [...]

Den knepiga konkurrensen

Svensk handel har haft ett komplicerat förhållande till konkurrens. Samverkan, konkurrensens motsats, har ofta präglat verksamheten. Konkurrens innebär ju att företag tävlar om kunderna. Effekten blir att företaget [...]

Till toppen