Under 1950- och 60-talen sker en kraftig strukturomvandling av handeln. Självbetjäningssystemet införs i de flesta butiker och massproducerade förpackade varor ersätter lösviktshanteringen. Under 60- och 70-talen växer stormarknaderna fram. I städerna byggs Domusvaruhus, EPA- och Tempo/Åhléns-varuhus. ICA-rörelsen växer sig allt starkare.

Konsumtionen ökar och antalet anställda inom handeln växer mycket snabbt. Flera stora yrkesgrupper, som påbörjade sin organisering i Handels, flyttas genom överenskommelser till andra förbund. Det gällde bland annat arbetare i mejerier och kafferosterier, som gick över till Livsmedelsarbetareförbundet, och biografpersonal som hamnade i Musikerförbundet. Andra stora yrkesgrupper som isarbetarna försvann på grund av den tekniska utvecklingen. Förbund som organiserat anställda urmakare och optiker kommer till Handels.

Centraliserade löneförhandlingar mellan SAF och LO ersätter de centralt samordnade förbundsvisa förhandlingarna under 1950-talet. Under 1970-talet införs en rad arbetsrättsliga lagar. Det fackliga arbetet övergår från sektioner till att ske direkt på arbetsplatserna.

1951

Den solidariska lönepolitiken formuleras och vinner så småningom acceptans inom LO.

1955

Kvinnorna blir för första gången fler än männen bland medlemmarna. Bland förtroendevalda och förbundets anställda är den manliga dominansen dock total.

1956

De första centraliserade förhandlingarna mellan SAF och LO genomförs.

1961

Handels passerar 100.000 medlemmar.

1962

Handels påbörjar en stor omorganisering. Över 260 småavdelningar bildar 39 storavdelningar. Varje avdelning får minst en egen ombudsman.

1972

Affärstidslagstiftningen upphör. Handels förhandlar fram stora OB-ersättningar för att undvika sena öppettider.

1974

Flera nya lagar införs: Förtroendemannalagen införs som möjliggör fackligt arbete på betald arbetstid; Lagen om anställningsskydd, som skyddar arbetarna mot uppsägning och avsked utan saklig grund, samt Främjandelagen, som ska underlätta för kvinnor, äldre och människor med handikapp att få arbete.

1975

Studieledighetslagen införs som ska ge anställda rätt till ledighet för studier utan att mista arbetet.

1976

Lagen om styrelserepresentation införs och ger de anställda rätt till säte och insyn i bolags-styrelser.

1977

Handels passerar 150.000 medlemmar. Medbestämmandelagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förhållandet mellan arbetsgivare och löntagare. Den ger den fackliga organisationen förhandlings- och informationsrätt samt tolkningsföreträde i vissa frågor.

1978

Skyddsombudens arbetsmöjligheter förstärks genom att arbetsmiljölagen anger hur det lokala skyddsarbetet ska ske. Lagen om jämställdhet införs.

Författare: Stefan Carlén

Interiör, klädavdelning.

Interiör, klädavdelning.

Domusexpedit, troligen medlem i Handels.

Motiv ID: KF000077
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 1962-1967
Plats: Hudiksvall

Linköping, 1956, SV:s kontor och lager, apelsiner.

Linköping, 1956, SV:s kontor och lager, apelsiner.

Bertil Larsson på SV:s lager i Linköping, 1956.

Motiv ID: ICA001145
Arkiv: ICA Essve AB
Tid: 1956
Plats: Linköping, Industrigatan 15

Invigning, ICA Hallen, Gislaved, 1965-69 ca.

Invigning, ICA Hallen, Gislaved, 1965-69 ca.

Kvinnlig ICA-personal i Gislaved.

Motiv ID: ICA000237
Arkiv: ICA Eol AB
Tid: 1965-1969
Plats: Gislaved