Under 20- och 30-talen bedrevs en omfattande kamp för kollektivavtal inom handeln. Perioden präglades av strejker och strider för handelsanställdas rätt till reglerade förhållanden. För privata butiksbiträden – den idag största gruppen i Handels – kom den stora organiseringsvågen långsamt igång. Bidragande orsaker till detta var att även den privata handeln utvecklade mångfilialföretag, till exempel EPA och Tempo, samt att ett stort antal handelsavdelningar växte fram över hela landet. Kontorsanställda inom fackföreningsrörelsen och övriga folkrörelser började också organisera sig i slutet av 1920-talet.

Under 1940-talet sker stora förändringar genom centralisering av avtalsverksamheten. Inom parti- och detaljhandeln börjar riksavtal gradvis ersätta alla lokala kollektivavtal.

1921

Den stora efterkrigskrisen slår till. Arbetslösheten stiger under 1,5 år från 2 till 35 procent. Priserna sjunker i deflationskrisens spår och lönerna sänks.

1923

Strejk på AB Centralvaruhuset i Stockholm! Handels vinner en stor seger genom upprättandet av detta kollektivavtal.

1927

Handels passerar 10.000 medlemmar.

1934

Handels erkända arbetslöshetskassa inrättas.

1935

Handels passerar 25.000 medlemmar. I genomsnitt ökar antalet medlemmar med nästan 2.000 per år.

1938

Saltsjöbadsavtalet skrivs under. Det var ett huvudavtal mellan LO och SAF om en förhandlingsordning i tvister och regler för hur samhällsfarliga konflikter skulle hanteras.

1946

Handels utgörs av fler än 50.000 medlemmar

Författare: Stefan Carlén

Gävle, 1920, Hakonbolagets kontor och lager, exteriör.

Gävle, 1920, Hakonbolagets kontor och lager, exteriör.

Framväxten av varuhuskedjor bidrog till en ökad organisering.

Motiv ID: ICA002420
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1920
Plats: Gävle

Interiör, avdelning med husgeråd och hygienartiklar.

Interiör, avdelning med husgeråd och hygienartiklar.

På 1940-talet hade varuhusen många anställda.

Motiv ID: AHL000028
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1949
Plats: Nyköping

Varuhusets lager, kvinnliga anställda i arbete.

Varuhusets lager, kvinnliga anställda i arbete.

Lagerarbete på Åhlén & Holm, 1938.

Motiv ID: AHL000082
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1938
Plats: Stockholm, Ringvägen