Under perioden fortsätter strukturomvandlingen inom handeln. Små butiker läggs ner och ersätts av allt större enheter. Handeln lokaliseras alltmer utanför stadskärnorna. Stora kedjeföretag växer fram inom fackhandeln och tar marknadsandelar på de enskilda handlarnas bekostnad. Mot slutet av perioden sker en snabb internationalisering av ägandet och problem uppstår, när olika företagskulturer ska anpassas till svenska arbetsmarknadsförhållanden.

Under perioden övergår frisörer och försäkringsförsäljare från Folksam till Handels. Antalet medlemmar växer kraftigt till en början. I och med den omfattande strukturomvandlingen och krisen under 1990-talet avtar dock medlemsökningen och för första gången börjar antalet medlemmar att minska runt millennieskiftet 2000, varpå medlemsantalet återigen ökade något.

Handels profilerar sig tydligare i politiska fördelningsfrågor och tar strid mot nedskärningar i välfärden och försämringar i arbetsrätten. Rätten till heltidsarbete blir en prioriterad fråga.

1980

SAF genomför en storlockout. Ca 600.000 LO-medlemmar lockoutades och ca 100.000 var uttagna i punktstrejker. För Handels del lockoutades 11.000 medlemmar, främst inom partihandeln, 7.000 medlemmar togs ut i strejk, främst inom detaljhandeln.

1988

Frisörerna övergår till Handels.

1991

Den stora 90-talskrisen slår till. På några år går Sverige från full sysselsättning till massarbetslöshet. Antalet anställda i handeln sjunker. Försämringar i välfärdssystemen och i arbetsrätten genomförs.

1995

Strejken på Toys’R’Us! Handels vinner en av de största och mest uppmärksammade kollektivavtalsstriderna i modern tid.

2001

Folksams försäkringsförsäljare går över till Handels.

2003

Handels engagerar sig på nej-sidan i EMU-omröstningen och vinner en stor seger.

2004

Handels sluter för tredje gången ett treåarsavtal med de flesta motparter. Handels kan också konstatera att reallönerna de senaste 10 åren ökat med över 25 procent – en utveckling som saknar motstycke sedan 1960-talets dagar.

2006

Handels fyller 100 år den 15 april.

Författare: Stefan Carlén

Detta är en uppdaterad version av originalartikeln.

Stockholm, 1985 ca, ICA Husby, kassörska avläser streckkod.

Stockholm, 1985 ca, ICA Husby, kassörska avläser streckkod.

Kassörska i Husby, 1985.

Motiv ID: ICA003066
Arkiv: ICA Förlaget AB
Tid:
Plats: Stockholm

ICA nyheter nr 19-20/1980, framsida. Lockout av handelsanställda i parti- och detaljhandeln.

ICA nyheter nr 19-20/1980, framsida. Lockout av handelsanställda i parti- och detaljhandeln.

ICA-nyheter rapporterar om konflikt.

Motiv ID: ICA003567
Arkiv: ICA Förlaget AB
Tid: 1980
Plats:

Helsingborg, 1987 ca, ICA Snabbgross, lagret.

Helsingborg, 1987 ca, ICA Snabbgross, lagret.

Truckförare ICA Snabbgross, 1987.

Motiv ID: ICA000460
Fotograf Tomas Montelius
Arkiv: ICA Eol AB
Tid:
Plats: Helsingborg