1906 bildades Svenska Varuutkörareförbundet. Organisationen, som tillhör LO, heter numera Handelsanställdas förbund (Handels). Inom TCO finns Unionen, som bildades 2008 genom en sammanslagning mellan SIF och Tjänstemannaförbundet HTF. Den senare organisationen hade sitt ursprung i Svenska kontoristförbundet, grundat 1923, och Svenska Affärsmedhjälpareförbundet, grundat 1936. De slogs samman 1937 till Handelstjänstemannaförbundet (HTF).

Den äldsta fackliga riksorganisationen inom handeln är Sveriges Farmaceuter, bildad 1903 och i dag ett förbund inom SACO. Förbundet organiserar farmacevter inom bl.a. apoteken. 1931 bildades Sveriges Tekniska Apotekspersonals förbund för att organisera apotekstekniker. Organisationen kom sedermera att heta Farmaciförbundet och tillhörde TCO innan det 2014 gick upp i Unionen. LO-medlemmarna inom bensinhandeln tillhör Svenska Transportarbetareförbundet (Transport).

Författare: Anders Johnson

Detta är en uppdaterad version av originalartikeln.

Handelstjänstemannen nr 3/1954 s. 3.

Handelstjänstemannen nr 3/1954 s. 3.
Motiv ID: FSF000556
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 1954
Plats: