Debatten om internationell handel har under hundratals år varit intensiv – och den pågår alltjämt.

Den ekonomiska lära som dominerade Europa 1550-1750 kallas merkantilism. Den gick ut på att varje land skulle eftersträva ett överskott i handelsbalansen, vilket skulle finansiera en import av guld och silver. Staten skulle förhindra ”onödig” import och stödja export av förädlade produkter. Den inhemska industrin skulle stödjas med bidrag och monopolrättigheter.

Denna politik gjorde det möjligt för privilegierade affärsmän att skapa stora förmögenheter. Men den ekonomiska utvecklingen skadades genom att politiken förkvävde företagarnas initiativkraft och inskränkte konsumenternas valfrihet. Trots detta har merkantilistiska idéer påverkat den ekonomiska politiken i rika och fattiga länder ända in i vår tid.

Sedan 1800-talet kallas de som vill begränsa den internationella handeln för protektionister. De betraktar inte handel som ett samarbete där alla är vinnare. I stället tror man att den enes vinst är den andres förlust. Det kan ge upphov till ”handelskrig” där alla länder försöker sälja så mycket som möjligt på export samtidigt som de försöker hindra importen. Följden blir en minskad handel och därmed minskat välstånd.

Författare: Anders Johnson

Francis Bacon (1561-1626), brittisk merkantilist

Francis Bacon (1561-1626), brittisk merkantilist

Bild från www.wikipedia.org

Motiv ID: CFN010021
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 2011
Plats: