Tornedalen är en särpräglad region förenad av den mäktiga Torne älv. I Hedenäset, fem mil upp längs älven, fanns en marknadsplats från 1300- talet fram till 1620 då Torneå stad grundades vid älvmynningen. Där hölls sedan tidigare en av de viktigaste marknaderna i nordligaste Sverige och Finland. Hit kom handelsmän från flera länder för att byta till sig bl.a. fisk och skinn mot exempelvis spannmål, salt, tyger och husgeråd.

Då Sverige förlorade Finland 1809, drogs en hindrande nationsgräns rakt igenom denna region. Genom Sveriges och Finlands EU-inträde 1995 förenades Tornedalen åter i en gemensam marknad. Det är ingen tillfällighet att kommunledningen i Haparanda har förklarat staden som den första svenska delen av euroområdet.

Under första världskriget var Haparanda en av de livligaste platserna i Sverige. Kriget hade spärrat Rysslands alla förbindelser västerut med undantag av vägen över Haparanda. Finland tillhörde ju då Ryssland. Här gick all post till och från Ryssland, liksom stora varutransporter. Genom Haparanda passerade mängder av diplomater och flyktingar, spioner och krigsfångar, affärsmän och journalister. Stambanan drogs i rekordfart fram till staden. Driftiga köpmän kunde då bygga upp ett ansenligt kapital.

Författare: Anders Johnson

Bankkontor i Karungi under 1:a världskriget.

Bankkontor i Karungi under 1:a världskriget.

Handelsbankens kontor i Karungi under 1:a världskriget var även tyskt konsulat.

Motiv ID: SHB011060
Arkiv: Svenska Handelsbanken (Huvudförteckning)
Tid: 1916-1918
Plats: Karungi