Invandrare har sedan medeltiden haft en avgörande betydelse för Sveriges utveckling inom alla näringsgrenar. Detta gäller i synnerhet handeln, dels därför att internationella kontakter här har stor betydelse, dels därför att det ofta är lättare för en nyanländ person att starta handelsrörelse än många andra typer av företag.

Under medeltiden byggde tyska köpmän upp den svenska utrikes- och inrikeshandeln. Under 1600-talet gjorde holländare viktiga insatser, t.ex. Jacob Momma (adlad Reenstierna) som startade en grosshandelsrörelse i Stockholm 1649.

Göteborg byggdes under 1600-talet upp av och för holländska köpmän. Under 1700- och 1800-talen gjorde skottar som Colin Campbell, David Carnegie, William Chalmers, James Dickson och John Hall viktiga insatser i Göteborg för den svenska utrikeshandeln.

I slutet av 1700-talet började Sverige tillåta judar att invandra och många judiska familjer, t.ex. Bendix, Bonnier, Hirsch, Josephson och Leja, gjorde viktiga insatser inom handeln. Andra kända invandrare är dansken Christian Gleerup (bokhandel Lund 1826), tysken Wilhelm Becker (färghandel Stockholm 1865), italiensk-brasilianske Carlos Zoéga (kaffehandel Landskrona 1881) och norrmannen Christian Matthiessen (Banankompaniet Göteborg 1909).

Författare: Anders Johnson

Porträtt, oljemålning av William Chalmers, kommendör och direktör vid Ostindiska Kompaniet.

Porträtt, oljemålning av William Chalmers, kommendör och direktör vid Ostindiska Kompaniet.

William Chalmer, direktör vid Ostindiska Kompaniet.

Motiv ID: FSF001075
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid:
Plats:

Interiör.

Interiör.

1865 startade tysken Wilhelm Becker färghandel. På bilden syns en Beckers-butik från ca 1917.

Motiv ID: BEK000015
Arkiv: AB Wilh. Becker
Tid: 1916-1918
Plats: Stockholm, Fleminggatan 48