Längs den småländska Östersjökusten har det under lång tid förekommit en livlig kommersiell verksamhet i form av handel, sjöfart, fiske och båtbyggeri. I Pataholm uppstod en handelsplats på 1500-talet och handeln där fortsatte trots förbud – det var ju endast i städerna som handel fick bedrivas.

På 1600-talet insåg myndigheterna att de inte kunde få handeln att upphöra i Pataholm. Det var motiverat med ytterligare en permanent handelsplats och utskeppningshamn för bl.a. järnvaror. Pataholm blev därför en lydköping under Kalmar. Det betydde att borgarna i Kalmar fick driva handel genom köpdrängar som bodde i Pataholm.

Storhetstiden inträffade efter näringsfrihetens införande i mitten av 1800-talet. Nu kunde självständiga handelsmän verka här. Även rederier, hantverk och varvsindustri etablerades. När ångbåtsepoken inleddes, fordrades större hamnar, varför Pataholms betydelse minskade. Men mycket av bebyggelsen från 1800-talet är bevarad, bl.a. Harbergska och Hullgrenska handelsgårdarna.

Författare: Anders Johnson

Kalmar runt år 1700. Pataholm blev på 1600-talet en lydköping under Kalmar.

Kalmar runt år 1700. Pataholm blev på 1600-talet en lydköping under Kalmar.

Bild från www.wikipedia.org

Motiv ID: CFN010029
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 2011
Plats: