Bergslagen är Sveriges äldsta industriregion, etablerad i tidig medeltid. Det omfattande bergsbruket gav också upphov till en livlig handel. Järnet och andra metaller skulle säljas och det fordrades en omfattande varutillförsel, inte minst av livsmedel, för att försörja dem som arbetade i bergsbruket.

En viktig handelsplats för Bergslagen var Örebro, med utmärkta kommunikationer i alla väderstreck. Staden ligger nämligen där Örebroåsen korsar Svartån. ”Öre” betyder grus eller grusbank och här var det enklast att korsa ån. Både åsen och ån var viktiga kommunikationsvägar.

Den viktigaste marknaden var Hindersmässan som hölls varje år på Henriksdagen den 19 januari (senare den 26 januari). Den har hållits sedan medeltiden och den hålls alltjämt. Framförallt handlades med järn och skinn. Örebro var en viktig transiteringsort för de stora oxdrifterna från det inre av Götaland till Bergslagen. Oxarnas kött användes som livsmedel (t.ex. falukorv) och hudarna för att göra stora mängder rep som behövdes i gruvorna.

Författare: Anders Johnson

Exteriör av varuhuset.

Exteriör av varuhuset.
Motiv ID: AHL003020
Arkiv: NKTuritz
Tid: 1967
Plats: Örebro, Storgatan 13-15