Gävle är Norrlands äldsta stad, grundad på 1400-talet. Staden var en viktig handels- och hamnstad för Bergslagen. Under 1800-talet verkade många framgångsrika köpmän här. En av dem var Per Murén som startade som handelsbiträde 16 år gammal 1821. Han kom att bli en betydande grosshandlare, industrialist, järnvägsentreprenör, redare och politiker. Murén var en stark frihandelsvän och han medverkade till att den enda svenska frihandelsföreningen, inspirerad av fransmannen Frédéric Bastiat, grundades i Gävle 1846.

En annan grosshandlare, aktiv i frihandelsföreningen, var Göran Fredrik Göransson. Han kom under ett besök i Storbritannien 1857, i syfte att diskutera stångjärns- och plankaffärer, i kontakt med en ny stålframställningsmetod som hade uppfunnits av Henry Bessemer. Men Bessemer hade inte lyckats få den att fungera. Göransson förvärvade en femtedel av det svenska patentet för bessemermetoden. Efter stora svårigheter lyckades han, som den förste i världen, framställa en duglig bessemergöt 1858. Detta är ett av de stora stegen i den industriella revolutionen – inte bara för Sverige. Göranssons insatser lade också grunden för det världsomspännande verkstadsföretaget Sandvik.

Författare: Anders Johnson

Gävle, 1950-tal, Hakonbolagets lager, lastning.

Gävle, 1950-tal, Hakonbolagets lager, lastning.

Hakonbolagets magasin i hamnen på 50-talet.

Motiv ID: ICA002423
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1950-1959
Plats: Gävle

Inflyttning i nya Hakonshus, Gävle, 1962.

Inflyttning i nya Hakonshus, Gävle, 1962.

Hakonbolagets textilvarulager i Östra Stationen.

Motiv ID: ICA002425
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1962
Plats: Gävle