Under medeltiden började bönderna i Sjuhäradsbygden ägna sig åt att föda upp boskap som de sålde genom oxdrifter upp i Bergslagen. Så småningom började man ta med sig lokala slöjdprodukter som såldes genom gårdfarihandel över hela landet. Därmed var Västgötaknallen född.

Egentligen var handel ett privilegium för städernas borgare och 1620 fick knallarna ett ultimatum av kronan: antingen skulle de flytta till en stad eller bygga sig en egen stad. De valde det senare och 1621 grundades Borås. 1624 fick stadens borgare ett unikt privilegium, nämligen rätt att idka gårdfarihandel över hela landet med lokalt producerade varor. Men det var ändå svårt att få alla knallar att flytta till Borås (eller till den andra staden Ulricehamn), så till slut tilläts även landsbygdsbefolkningen att driva gårdfarihandel.

Knalletraditionen lever vidare genom att Borås har utvecklats till ett nordiskt centrum för postorderhandeln med företag som Ellos, Haléns och H&M Rowells. Här finns också många importföretag. Andelen sysselsatta inom handel, transport och kommunikation är i allmänhet högre Borås jämfört med riket i snitt. Näringen genererar också många jobb i till exempel fotoateljéer och grafisk industri.

Författare: Anders Johnson

Detta är en uppdaterad version av originalartikeln.

Parti av Stora Torget i Borås i slutet av 1800-talet med en byggnad (vid pilen) där Borås Enskilda bank började sin lyckosamma verksamhet. På denna plats står idag Rådhuset.
Motiv ID: SHB006876
Arkiv: Svenska Handelsbanken (Huvudförteckning)
Tid: 1900
Plats: Borås, Sverige, Stora Torget