Under medeltiden var Skänninge i Östergötland en viktig handelsstad. Den låg mitt i ett bördigt jordbrukslandskap och här möttes flera vägar. Redan under 1100-talet hölls Olsmässemarknad här den 29 juli. I slutet av medeltiden förlorade Skänninge mycket av sin betydelse när Vadstenas allt starkare ställning gjorde att handelsvägarna i centrala Östergötland ändrades.

Men Skänninge Marken lever vidare och den gör anspråk på att vara Sveriges äldsta och största stadsmarknad. I samband med att Sverige 1753 gick över till den gregorianska kalendern kom Olofsdagen att flyttas till den 9 augusti och Skänninge Marken hålls i dag i början av augusti. Möjligen förekom marknadsaktiviteter i Skänninge redan omkring år 1000. I varje fall beslöt man att fira 1000-årsjubileum av Skänninge Marken år 1997.

En av de mest kända händelserna under Skänninge Marken var det s.k. Elefantupproret 1806. En fransman skulle förevisa en elefant på marknaden. Han och elefanten inhystes i rådhuset. Men många marknadsbesökare ansåg att en utlänning inte skulle få tjäna pengar på marknaden, varför en mobb stormade rådhuset, slog sönder dörrar och fönster, skadade flera personer och rånade borgmästaren. Ingen dömdes dock för det inträffade.

Författare: Anders Johnson

Skänninge, runt 1850

Skänninge, runt 1850

Bild från www.wikipedia.org

Motiv ID: CFN010028
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 2011
Plats: