Marstrand i Bohuslän grundades som en norsk stad på 1200-talet i samband med sillfiskets expansion. Under andra halvan av 1700-talet inträffade en ny, stor sillfiskeperiod och staden blomstrade. Utvecklingen tog än mer fart då Gustav III 1775 gjorde staden till Skandinaviens första självstyrande frihamn (porto franco). Ostindiefarare och amerikabåtar sökte sig hit med exotiska varor från hela världen.

Invandringen blev fri – även förrymda brottslingar tilläts bosätta sig här. Handel och andra näringar avreglerades. Några tullar behövde inte erläggas för varor som fördes till eller från Marstrand. Men efter ett tag tyckte många borgare att det kom för många utlänningar, skojare och banditer till Marstrand. Staten ogillade den omfattande smugglingen mellan staden och övriga Sverige. 1794 upphävdes frihamnsbestämmelserna.

En viktig effekt på längre sikt var att judiska affärsmän hade sökt sig till Marstrand under frihamnstiden eftersom det rådde full religionsfrihet där. Efter 1794 tilläts flera av dem att bosätta sig i Göteborg, där de lade grunden för viktiga affärsdynastier.

Författare: Anders Johnson

Godsfraktshandling

Godsfraktshandling

Handling rörande frakt av gods mellan Stockholm och Marstrand med krejaren Maria 1745.

Motiv ID: FSF000343
Arkiv: Sjöassurans Kompaniet (Skandias arkivdeposition)
Tid: 1754
Plats: