ICA bestod ursprungligen av fyra inköpscentraler. (Mer om detta kan Du läsa under rubriken ICA år för år.) De två äldsta inköpscentralerna SV och Hakonsbolaget införde tidigt logotyper. SV hade en gammeldags sköld från 1920-talet samt en parallell logotyp med en kedja runt namnet. Hakonbolaget ett modernistiskt blå-vit-rött Hakonsmärke som tillkom vid mitten av 1930-talet.

Butikerna hade alltid en stor skylt med sitt eget namn, t.ex. ”Perssons specerier” och dessutom en SV- eller Hakonsskylt som visade att butiken var ansluten till den inköpscentralen. Skylten var ett kvalitetsmärke som återtogs ifall butiken missköttes.

På 1940-talet grundades två nya inköpscentraler, Eol och Nordsvenska. De antog logotyper i samma stil som SV:s. Samtidigt skapades ett märke med alla fyra bolagens namn som användes vid gemensamma affärer, som t.ex. utgivandet av ICA-tidningen.

ICA, som från början var ett samarbete mellan inköpscentralerna, fick 1945 sin första egna logotyp. Tre av inköpscentralerna upphörde då att använda sina egna logotyper externt och nyttjade istället ICA-logotypen. Hakonsbolaget som var störst behöll dock Hakonsmärket.

Vid ICA-kongressen 1962 beslöts att de fyra inköpscentralerna skulle knytas närmare varandra och att ICA skulle bli det samlande namnet för hela konsortiet. Man uppdrog då åt designern Rune Monö att ta fram en ny ICA-logotyp. Resultatet blev det än idag existerande ICA-märket. Märket sattes upp i form av stora ljusskyltar vid alla anslutna butiker och blev snabbt mycket populärt.

Några justeringar av ICA-märkets form har inte skett sedan dess, men färgen har ändrats en aning och i många sammanhang är det kompletterat med ytterligare text. Vid sidan om logotyperna har även mönstret på ICA-kassen och reklamfiguren ICAnder historiskt fungerat som igenkänningsmärken.

Författare: Edward Blom

Medlemssköld, AB Svenska Varor, tidigt 1920-tal.

Medlemssköld, AB Svenska Varor, tidigt 1920-tal.

Bild 1.

Motiv ID: ICA004442
Arkiv: ICA, Centralt
Tid: 2002
Plats:

Hakonbolagets logotyp, i bruk 1937-63.

Hakonbolagets logotyp, i bruk 1937-63.

Bild 2.

Motiv ID: ICA002604
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1945-1955
Plats:

AB Speceristernas Varuinköps logotyp, 1930-50 ca.

AB Speceristernas Varuinköps logotyp, 1930-50 ca.

Bild 3.

Motiv ID: ICA001471
Arkiv: ICA Essve AB
Tid: 1930-1949
Plats:

Eolbolagets logotyp, 1940-44 ca.

Eolbolagets logotyp, 1940-44 ca.

Bild 4.

Motiv ID: ICA000428
Arkiv: ICA Eol AB
Tid: 1940-1944
Plats:

Nordsvenska Köpmanna AB, logotyp, 1942.

Nordsvenska Köpmanna AB, logotyp, 1942.

Bild 5.

Motiv ID: ICA002558
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1942
Plats:

ICA-förbundet, brevhuvud 1941.

ICA-förbundet, brevhuvud 1941.

Bild 6.

Motiv ID: ICA004038
Arkiv: ICA, Centralt
Tid: 1941
Plats:

ICA-rörelsens logotyp 1945-63.

ICA-rörelsens logotyp 1945-63.

Bild 7.

Motiv ID: ICA000104
Arkiv: ICA Eol AB
Tid: 1945-1963
Plats:

Skiss till det nya ICA-märket med fästpunkter 1963, av Rune Monö.

Skiss till det nya ICA-märket med fästpunkter 1963, av Rune Monö.

Bild 8.

Motiv ID: ICA004188
Arkiv: ICA, Centralt
Tid: 1963
Plats:

ICA-rörelsens blocklogotyp, 1989.

ICA-rörelsens blocklogotyp, 1989.

Bild 9.

Motiv ID: ICA004415
Arkiv: ICA, Centralt
Tid: 1989
Plats:

ICA Maxi stormarknad, logotyp, 1996.

ICA Maxi stormarknad, logotyp, 1996.

Bild 10.

Motiv ID: ICA004140
Arkiv: ICA, Centralt
Tid: 1996
Plats:

Reklamannons, ICA-kassen, 1970 ca,

Reklamannons, ICA-kassen, 1970 ca, ”En kasse rymmer så mycket”.

Bild 11.

Motiv ID: ICA004184
Arkiv: ICA, Centralt
Tid: 1968-1975
Plats:

ICAnder och MonICA, 1976, ur häfte om extrapriser.

ICAnder och MonICA, 1976, ur häfte om extrapriser.

Bild 12.

Motiv ID: ICA000099
Arkiv: ICA Eol AB
Tid: 1976
Plats: