Många av dagens konsumenter är nog bekanta med deras egna märkesvaror, däribland ICA Basic och ICA Selection. Söker man i historien finner man emellertid ett flertal exempel på framgångsrika varumärken som fallit i glömska.

Olika sorters kaffe

Kaffe var en vara av yttersta vikt redan under 20- och 30-talen. Rostning och packning utfördes i egna anläggningar av de fyra inköpscentraler som utgjorde ICA och en mängd olika namn användes för att markera skillnaden i smak och kvalitet. Kaffet såldes i lösvikt, vilket gjorde påsen viktig. Olika färger visade de olika kvaliteterna: S.V. (Essve) packade t.ex. sitt bästa kaffe, Prinsess, i röda påsar, Sonata i bruna och Lycko-, standardvarianten, i gröna. Hakonbolaget hade bl.a. ett kaffe som hette Arosia. Ett varumärke som Hakon Swenson redan använt som tonåring på cigarrer, när han tillsammans med sina bröder drivit en tobaksfabrik. År 1951 upphörde alla de tidiga kaffemärkena inom ICA-rörelsen i och med att de fyra inköpscentralerna enades om att satsa på Luxus som det gemensamma varumärket.

Kungligt gott

Ett annat mycket välkänt varumärke var Hakonbolagets Corona. Havregryn, ättiksprit, konserver och ett flertal andra produkter ingick i denna populära varuserie. Corona (kungakrona) har det gemensamt med varumärken som Slottet, Slotts- och Kungs- i olika sammansättningar samt ovan nämnda Prinsess, att de alla anspelar på rojalistiska associationer. Detta båtade för kvalitet. För vad kunde under 20-talet vara finare än monarkin?

Viljan till profilering med egna varumärken är en tidig företeelse. Till en början ansågs det emellertid tillräckligt med bolagets namn som kännetecken, alltså mer likt dagens egna märkesvaror. Med tiden genomfördes en mer målmedveten annonsering som då kopplades till speciella produkter eller varuserier. På 40-talet lanserades exempelvis Hakons, Eols och NS färdiga mat. En tidig gemensam beteckning var också Ringens, under vilket bl.a. såldes buljongtärningar, tvål och tvättmedel.

Sol-Ica

När ICAs norrländska inköpscentral, Nordsvenska Köpmanna (N.S.), i början av 1940-talet uppförde en ny frysanläggning i Östersund kom man snart underfund med att anläggningen även kunde användas för djupfrysning av färska bär. Detta ledde till en ny märkesvara kallad Sol-Ica. Den blev en succé och man kunde konstatera att: ”Den intensiva norrländska sommarens vitaminrika frukter går ut till hela landets Icaaffärer” Att som idag kalla varorna för företagsnamnet ICA är också något som har förekommit på vissa produkter (bl.a. kalops och djupfryst juice) åtminstone sedan 1960-talet.

Författare: Per-Ola Karlsson

Detta är en uppdaterad version av originalartikeln.

Reklam,

Reklam, ”Det är fest att dricka Prinsesskaffe

, ”Bullen Berglund gör reklam för Prinsesskaffe.

Motiv ID: ICA001304
Arkiv: ICA Essve AB
Tid: 1944-1950
Plats:

Reklamaffisch för Corona delikatesshavregryn, 1950-tal.

Reklamaffisch för Corona delikatesshavregryn, 1950-tal.

Corona var ett varumärke som Hakonbolaget använde flitigt för alla typer av produkter.

Motiv ID: ICA002174
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1950-1959
Plats:

Vindskontor med reklammaterial, bl a för Sol-ICA, 1940-talskampanj.

Vindskontor med reklammaterial, bl a för Sol-ICA, 1940-talskampanj.

Reklamaffischer för Sol-ICA på Nordsvenskas vind.

Motiv ID: ICA003422
Fotograf Georg Lingsell
Arkiv: ICA Förlaget AB
Tid: 1960
Plats: Östersund, Prästgatan 64