Vi ska bygga en nordisk struktur med sikte på Europa! KFs nye vd Roland Svensson pekade ut den strategiska inriktningen vid KFs kongress 1992.

Kongressen 1992 diskuterade framför allt integrationen mellan konsumtionsföreningarna och KF. Föreningarna skulle inte fusioneras med KF. Men föreningarnas affärsrörelser skulle integreras med KFs verksamhet inom inköp och distribution.

Nytt arbetssätt

Det behövdes ett nytt flödesorienterat arbetssätt där information om kundernas köp fick styra sortiment och inköp.

KF fick ansvar för ca 65 % av kooperativ handel, resterande 35 % låg kvar i föreningar. Samtidigt koncentrerades KFs verksamhet till detaljhandel. 1994 var 90 % av KFs försäljning detaljhandel. På kongressen 1995 redovisades att kostnadsnivån hade sänkts med 1.500 miljoner kronor.

Ja till Coop Norden

På kongressen 1992 redovisade vd Roland Svensson uppfattningen att nationell samordning var ett första steg. Detaljhandelns internationalisering var redan på väg. De stora leverantörerna agerade nordiskt. Flera europeiska aktörer var starkt internationaliserade. Frågan var inte om utan när nya aktörer skulle ta sig in på marknaden. Kooperationen måste ta tillvara alla stordrifts- och samordningsfördelar.

Hösten 1995 träffades styrelserna för KF, FDB och NKL till ett gemensamt seminarium om detaljhandelns internationalisering. Inledningsvis också för att lära känna varandras företagskulturer. 1997 kunde man enas om strategisk samverkan och arbetet för ett gemensamt detaljhandelsföretag inleddes. 2001 sade stämmorna i FDB, Coop NKL och KF ja till att starta Coop Norden.

Tuffare än tänkt

Motivet för att bilda Coop Norden AB var att säkra greppet om dagligvaruhandeln. Tillsammans hade kooperationerna över 5 miljoner medlemmar och en försäljning av dagligvaror på över 90 miljarder kr, d.v.s. ca 30 % marknadsandel i Skandinavien. Den totala omsättningen tillsammans med föreningarna var på ca 134 miljarder kr. Detta var en stark plattform, som kunde säkra konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. Coop Nordens första år blev dock tuffare än förutsett. Fusionsprocessen blev mer komplicerad än väntat. Och konkurrensen och prispressen ökade betydligt mer än beräknat, framför allt på den svenska marknaden.

Författare: Bengt U. Strömberg

Exteriör, Coop Forum.

Exteriör, Coop Forum.

2004 fanns 50 Coop Forum i Sverige.

Motiv ID: KF000035
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid:
Plats:

Roland Svensson, Koncernchef i KF 1992-2001.

Roland Svensson, Koncernchef i KF 1992-2001.

Roland Svensson drev på integrationen mot ett nordiskt kooperativt detaljhandelsföretag.

Motiv ID: KF000058
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 1999
Plats:

Interiör, Coop Konsum.

Interiör, Coop Konsum.

Coop Konsum, 2004.

Motiv ID: KF000038
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 2004
Plats:

Exteriör, Coop nära.

Exteriör, Coop nära.

Coop Nära, koncept för små närbutiker.

Motiv ID: KF000043
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 2004
Plats: