Från 1950-talet och framåt har större detaljhandelsföretag, ofta kedjeföretag, blivit allt viktigare i svensk handel. Flera har också etablerat sig i utlandet. Något man kan slås av är hur många av dessa företag som har sin uppkomst och bas i landsorten, eller snarare hur få som haft Stockholm som födelseort.

Land och stad

Det bästa exemplet är förstås IKEA. Grundat på den småländska landsbygden har företaget vuxit till en internationell jätte. Men IKEA är inte ensamt. Två av efterkrigstidens mest framgångsrika butikskedjor, Kapp-Ahl och Gulins, grundades i Göteborg. Ett annat exempel är ICA. Inom ICA var det Hakonbolaget med säte i Västerås och med försäljning i mellersta Sverige som var det mest dynamiska regionbolaget. S.V. (Essve) med bas i Stockholm var långt ifrån lika dynamiskt. Likaså har flera företag som vuxit snabbt under senare år sin uppkomst utanför Stockholm. Jag tänker på Biltema med rötter i Linköping, Stadium från Norrköping och förstås Clas Ohlson från Insjön.

Nu invänder den kunnige att det finns ett antal framgångsrika företag med rötterna i Stockholm och visst är det så. Erling Perssons och Björn Wennbergs företag (Ur&Penn och H&M respektive Bokman) hade sin bas i Stockholm. NK liksom Åhléns med avläggare hörde också till de dynamiska Stockholmsföretagen. Guldfynd är ett annat exempel. Till de nydanande Stockholmsföretagen bör man även räkna Konsumentföreningen Stockholm, som var pionjärer både vad gällde varuhus och snabbköp. Stockholm har förstås också haft stor betydelse som tidig etableringsort för de flesta företag.

Idéernas kraft

Vad kan det då vara som gör att företag och idéer från landsorten är minst lika, om inte mer, konkurrenskraftiga som företag och idéer från Stockholm?

En sak är att det är relativt lätt att gå från idé till företag inom handeln. Man behöver egentligen endast inköpskontakter och en försäljningsform. Om idén är att bedriva handel över internet behöver man varken butik eller lager. Vem som helst, var som helst kan alltså etablera en verksamhet. Eftersom större delen av Sveriges befolkning bor utanför Stockholm borde också fler idéer födas utanför Stockholm.

I realiteten är det förstås inte enkelt att gå från idé till fungerande företag. Det är inte vem som helst som drar igång ett företag. Framgångsrika företagare har ofta några års erfarenhet av handel eller företagande innan de lyckas slå igenom. Det är i regel förmågan att se vad som saknas på en marknad eller hur något kan göras bättre som är grunden för affärsidén. Men varför skulle landsorten ha ett försteg i detta?

Landsortens fördelar

Möjligen har landsortsföretag bättre kunskap om ”den vanlige svenskens” behov. Omvänt är marknaden i Stockholm så stor och differentierad att ”alla” företag får plats. Rimliga strategier för expansiva handelsföretag i Stockholm är därför först att specialisera sig och/eller att expandera i Storstockholm.

För expansiva köpmän i landsorten är ofta vägen till framgång att etablera sig på flera orter. Här uppstår en konkurrensfördel. Landsortsföretagen måste på något sätt hantera geografiska avstånd och samordnad logistik. De måste skaffa sig ett mer storskaligt distributionsnät. För att överleva måste man lära sig att driva detta ekonomiskt. Det är i detta som t.ex. IKEA och H&M lyckats. Det är troligen också därför som gamla postorderföretag som Clas Ohlson och Biltema relativt lätt kunnat ta steget från postorder till stora kedjeföretag.

Författare: Fredrik Sandgren

Hakonbolaget firar 25-årsjubileum, mässa, Västerås, 1943.

Hakonbolaget firar 25-årsjubileum, mässa, Västerås, 1943.

Hakonbolaget firar 25-årsjubileum med mässa i Västerås domkyrka.

Motiv ID: ICA002018
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1943
Plats: Västerås

Ånglok vid stationen.

Ånglok vid stationen.

Insjöns järnvägsstation varifrån först Åhlén & Holms, senare Claes Ohlsons varor, utforslats.

Motiv ID: AHL000151
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1930-1939
Plats: Insjön