År 1949 startade Barnängen Shantungskolan som en del i marknadsföringen av skönhetsserien Shantung. Man började ge lektioner i skönhetsbehandling i direktörsvillan vid Barnängens fabriker i Alvik. Dessa lektioner riktades till demonstratriserna, som skulle ut i butikerna för att hålla demonstrationer, men även till butiksbiträden. Utbildning i skönhetsvård av fackfolket med utgångspunkt i Shantungpreparaten blev under de följande tio åren den huvudsakliga verksamheten vid skolan och var tillsammans med demonstrationerna avsedd som ett försäljningsverktyg. De deltagande förväntades öka inköpen till butikerna och driva på försäljningen till konsumenterna.

Mycket populär

Antalet besökare vid skolan ökade snabbt från ca 1.200 stycken 1950, till drygt 7.000 fyra år senare. Man startade även en ambulerande skola och fick mellan 5.000 och 9.000 besökare i landsorten. Till detta kommer runt 1.000 demonstrationer och drygt 7.000 besökare till olika föredrag under samma period.

Även om meningen med skolan var att utbilda personal i butiker som arbetade med kosmetiska produkter, lockades även andra att söka sig till skolan. Kontorister och annan butikspersonal utan koppling till försäljningen smög sig in till kurserna. Populariteten gick utöver de intentioner som företaget själv satt upp för skolan och 1959 startades en 8 månaders kosmetologutbildning för allmänheten. Kursinnehållet var inriktat på de för skönhets- och hudvårdsrelevanta ämnena, men även anatomi, gymnastik, hållning, talteknik, röstvård, samt varukännedom, försäljningsteknik och kundpsykologi ingick i utbildningen.

Stil och charm

Skolans betydelse för att sprida kunskap om skönhetsvård till allmänheten kan inte underskattas. 1962 spelade Barnängen in en film Stil och Charm, som handlade om hur man med Shantungskolan och skönhetspreparaten kunde skapa sig en personlig makeup. Vid sidan om de rena instruktionerna för hur man lade en riktig make-up förespråkade man även en bättre och sundare livsföring. Barnängen gav också ut en broschyr med samma namn som tillsammans med filmen kunde beställas gratis för visning vid t.ex. skolor.

I brevform finns flera sådana beställningar bevarade. Beställarna kunde vara distriktssköterskor som höll informationskurser, textil- eller hushållslärare. Även yrkesskolor för flickor och landstingets vårdutbildningar fanns bland beställarna. I breven beskrev de hur man ville använda filmen och broschyrerna i undervisningen eller i samband med allmänna hälsokampanjer. En lärare skrev att man skulle använda materialet i en lektion i “stil och hygien” och i breven beskrevs filmen som en film “om personlig vård”.

Naturlig hälsa

Även om budskapet i filmen var kommersiellt i grunden hade Barnängen också en idé om att det naturliga, hälsosamma och personliga skulle lyftas fram genom skönhetsvården, inte det påmålade och konstlade. Detta budskap kunde användas i ett bredare sammanhang av andra aktörer i samhället. Exemplet belyser en intressant koppling mellan det kommersiella intresset och samhällets normer, där dessa i samspel får ett bredare genomslag än vad som säkert var väntat. Antalet elever vid skolan tillsammans med spridandet av filmen och annat material medverkade inte bara till att göra varumärket känt och skapa nya konsumtionsmönster, utan också till spridandet av nya hygieniska vanor.

Författare: Kenth Hermansson

Lektion, kurs i makeup/ansiktsbehandling.

Lektion, kurs i makeup/ansiktsbehandling.

Undervisning under Shantungskolans tidiga år.

Motiv ID: BAR000104
Arkiv: Barnängens Tekniska Fabrikers AB
Tid: 1950-1959
Plats: Stockholm

Annons från Barnängen för Shantung skönhetsserie.

Annons från Barnängen för Shantung skönhetsserie.

”Utbildningen” skedde med utgångspunkt i skönhetsprodukterna i Shantungserien.

Motiv ID: BAR000103
Arkiv: Barnängens Tekniska Fabrikers AB
Tid: 1935-1955
Plats:

Lektion, kurs i makeup/ansiktsbehandling.

Lektion, kurs i makeup/ansiktsbehandling.

Skall man var fin får man lida pin.

Motiv ID: BAR000107
Fotograf Lennart Edling
Arkiv: Barnängens Tekniska Fabrikers AB
Tid: 1955-1965
Plats: Stockholm

Lektion, kurs i makeup/ansiktsbehandling.

Lektion, kurs i makeup/ansiktsbehandling.

Skolans makeupkurs på 1960-talet.

Motiv ID: BAR000105
Fotograf Ingemar Fröling
Arkiv: Barnängens Tekniska Fabrikers AB
Tid: 1960-1965
Plats: Stockholm

Lektion, kurs i makeup/ansiktsbehandling.

Lektion, kurs i makeup/ansiktsbehandling.

Krigsmålning på.

Motiv ID: BAR000106
Arkiv: Barnängens Tekniska Fabrikers AB
Tid: 1950-1959
Plats: Stockholm