Redan på 1200-talet i Italien började köpmän att slå sig samman och bilda gemensamma rörelser så kallade handelshus. Genom att skapa större organisationer än en enskild köpmans rörelse kunde mer avancerad internationell handel utvecklas. Handelshusen växte sig allt större och kom att verka med kontor och agenter över hela den europeiska kontinenten. Den omfattande verksamheten ställde större krav på stödfunktioner varför handelshusen ledde till uppkomsten av den dubbla bokföringen, men även till en utveckling av bl.a. post- och bankväsende.

I Sverige fanns tidigt representanter för utländska handelshus på plats, men de första inhemska handelshusen grundades först på 1600-talet, till större delen genom invandrade köpmän som förde med sig ett stort kapital att investera i den då ännu outvecklade svenska marknaden.

På 1700-talet ökade handelshusens antal och inflytande i Sverige och deras betydelse för den svenska ekonomin kom att bli central ända fram till mitten av 1800-talet. De drev i första hand utrikeshandel med alla varuslag, men fungerade också som rederier eftersom de behövde fartyg till alla frakter. Med sitt stora kapital spelade de även rollen av riskkapitalister och hade stor betydelse för den svenska industrialiseringen. De blev därigenom även ett slags investmentbolag som ägde en stor del av den tidiga industrin. Naturligtvis gav handelshusens ekonomiska makt även politiskt inflytande: det var intet för intet som man talade om ”skeppsbroadeln” i Stockholm.

Under det senare 1800-talet kom handelshusen att förlora sin centrala position: banker övertog finansieringsverksamheten och industriföretagen byggde upp egna internationella försäljningsorganisationer och gjorde sig så oberoende av handelshusen. De flesta handelshus kom med tiden att upphöra, men några, särskilt de i Göteborg, lyckades omvandla sig till moderna grossistföretag och har som sådana levt vidare, som t.ex. Ekman & Co. I enstaka fall blev de istället till finansbolag eller banker som D Carnegie & Co.

Författare: Edward Blom

Bankkontor i Karungi under 1:a världskriget.

Bankkontor i Karungi under 1:a världskriget.

Kontorshuset delades med Tyska Rikets konsulat, samt Karungi Handelshus.

Motiv ID: SHB011060
Arkiv: Svenska Handelsbanken (Huvudförteckning)
Tid: 1916-1918
Plats: Karungi