Idag känner vi till ÖoB som lågprisbutiker där det går att köpa allt från diskmedel till grillkol, men det hela började som ett statligt överskottslager drivet av Försvarets Fabriksverk, FFV.

Försvarets Fabriksverk, FFV

När andra världskriget bröt ut 1939 gjordes det en inventering av de militära lagren som visade att Sverige skulle kunna försvara sig i knappt en månad vid ett anfall. Sverige behövdes rustas upp och samordnas på ett effektivt sätt. Kungliga Krigsmaterielverket (KKV) bildades 1943 och var ett centralt förvaltningsorgan som ansvarade för den industriella beredskapen för alla delar av försvaret. Under Kungliga Krigsmaterielverket låg Försvarets Fabriksverk (FFV) som samordnade tillverkningen av militärt material vid statligt ägda fabriker och svenska privata industriföretag; Carl Gustafs Gevärsfaktori i Eskilstuna, Åkers krutbruk i Åkers styckebruk, ammunitionsfabrikerna i Zakrisdal och Marieberg, de drev också tvätt- och reparationsanstalter och verkstäder för uniformstillverkning.

Från patroner till läppstift

När andra världskriget tog slut 1945 avvecklades inte tillverkningsindustrin, verksamheten fortsatte inom FFV:s fabriker men ställdes om till civil produktion. Sveriges val att hålla sig neutrala gjorde att landet behöll kapaciteten att klara sig utan hjälp från militära allianser under kalla kriget, tanken var att tillverkningen snabbt skulle kunna ställas om till militärt material. Carl Gustafs gevärsfaktori tillverkade jaktgevär baserade på militärens modell M/96 och ammunitionsfabrikerna tillverkade bland annat läppstiftshylsor i stället för patronhylsor, men militären hade stora lager med material som inte längre behövdes och i stället för att kassera allt öppnades butiker som sålde den gamla utrustningen.
I Sverige såldes kläderna i överskottsbutiker drivna av FFV. När den gamla uniformen från 1939 byttes ut till nya modeller under åren 1958–59 behövde försvaret göra sig av med en helt lager oanvändbara kläder. År 1960 samordnade FFV på försök försäljningen av övertaligt och kasserat material vid kontoret i Solna och det visade sig vara populärt, från 1965 fanns det materiel till försäljning på åtta olika orter i Sverige, något som också kom att påverka modet.

Militärkläder blev mode

Militärkläder blev populära och användes främst av ungdomar. Det allra populäraste plagget hos den svenska militärens överskott var livpälsen, en rock i kanvas eller linnetyg fodrad med fårskinnspäls. Livpälsen började tillverkas av den svenska militären redan 1905 men skulle bytas ut mot nyare modeller. Under 1960 och 70-talet blev militärkläder ett vanligt inslag i streetmodet. Modet med militärkläder började när USA:s armé sålde ut kläder som använts i Koreakriget 1950–1953. Koreaduffeln, modell M51, var en varm parkas som tillverkades av USA:s armé för att användas i Koreakriget. Duffeln började säljas i överskottsaffärer i Europa 1956 och blev ett signaturplagg för modsen i England. Det var ett perfekt plagg att ha när man åkte vespa. Idag säljs både de äkta Koreadufflarna och livpälsarna dyrt på auktionssajter för flera tusen kronor.

Omorganisering och bolagisering

År 1976 organiserades FFV om och delades upp i olika områden, den del som tog hand om överskottsmaterialet döptes om till FFV Allmateriel. Det ombildades sedan till ett statligt aktiebolag år 1979, vilket innebar en större frihet att göra egna investeringar. År 1982 bytte bolaget namn till FFV Överskott.
Butikernas sortiment utökades med överskott från den privata marknaden som man kommit över till bra priser, det kunde vara allt från tvättmedel till gosedjur. I mitten av 1980-talet kom det protester från Moderaterna mot att staten konkurrerade med den privata marknaden. Det kom krav på att FFV Överskotts varhusverksamhet skulle säljas eller läggas ner. År 1989 såldes FFV överskott till ledningsgruppen och statens inblandning upphörde helt år 1991 när de sålde den sista aktieposten. Året därpå såldes företaget vidare för att så småningom bli det varuhus vi känner igen idag som ÖoB, ett varuhus med prisvärda varor helt utan militärt överskott.

Författare: Jenny Stendahl

Försöksmodell av gasmask M/1929. Åkers krutbruk var en av enheterna som ingick i Försvarets Fabriksverk och 1932 började bruket tillverka gasmasker.

Foto: Armémuseum (CC BY).