I Nationalencyklopedins ordbok definieras handel som organiserad köpenskap med försäljning av varor eller tjänster; vanligen i större skala och under längre tid. Ordet kommer från tyskan, där det ursprungligen betyder ”hantera” eller ”handskas med”.

Handel bygger på frivilliga överenskommelser mellan köpare och säljare, vilket skiljer den från sådant varu- och tjänsteutbyte som dikteras av våld eller tvång, som är en tillämpning av en centralt fastställd plan eller som helt styrs av traditionen. Eftersom handeln bygger på frivillighet gynnar den normalt bägge parter. Den enes vinst är inte den andres förlust.

Handeln omfattar alla ekonomiska verksamheter, som syftar till att sammanföra köpare och säljare, oavsett om de befinner sig lång ifrån varandra (fjärrhandel) eller i varandras närhet (lokal handel). Till handeln räknas däremot inte företag eller personer som säljer något som de själva har tillverkat.

Författare: Anders Johnson

Interiör av livsmedelsavdelningen med snabbkassor.

Interiör av livsmedelsavdelningen med snabbkassor.

Köpare och säljare träffar frivilliga överenskommelser.

Motiv ID: AHL000033
Fotograf Stig Sjöstedt
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1949-1951
Plats: Malmö, Södergatan

Interiör, NK livsmedel. Försäljning av kräftor.

Interiör, NK livsmedel. Försäljning av kräftor.

Livlig kräfthandel på NK livs, ca 1960.

Motiv ID: NK000039
Fotograf Erik Holmén
Arkiv: Nordiska Kompaniet
Tid: 1945-1959
Plats: Stockholm, Hamngatan