Fram till mitten av 1800-talet såldes mjölk huvudsakligen från marknadsstånd eller vagnar. Den mjölkades tidigt på morgonen och kördes sedan in till staden där man mätte upp i lösvikt åt kunderna. Många fick även sin mjölk levererad direkt till hemmet av någon ”kogubbe”, en liten mjölkbonde i stadens utkant. Under senare delen av 1800-talet flyttade mjölkhandeln in i butiker och kring sekelskiftet 1900 förbjöds försäljningen utomhus helt. Först sålde även vanliga livsmedelsaffärer mjölk, men snart begränsades mjölkhandeln av hygieniska skäl till mjölkbutiker. Rädslan för att mjölken skulle bli besmittad av kött eller jordiga grönskar gjorde att en rad lokala ordningsstadgor inte bara kraftigt inskränkte vilka varor mjölkbutikerna fick sälja, utan i vissa fall t.o.m. förbjöd dem att ligga vägg i vägg med butiker som sålde andra livsmedel.

Mjölkbutikerna sålde bara mjölkprodukter (samt vissa torrvaror) och var mycket små. Mjölk var innan isskåpens utbredning en färskvara som inhandlades varje morgon, en vana som sedan dröjde sig kvar. Resultatet blev att en liten mjölkbutik uppkom i vart och vartannat kvarter. Kulmen nåddes 1930-talet då det i Stockholm fanns över 2.000 stycken. En del mjölk såldes i flaskor, men den mesta tappades upp i kundens medhavda mjölkkanna. Ofta var det barnen i familjen som fick springa ner till mjölkaffären, vilket syns på denna bild från en av Mjölkcentralens butiker i Stockholm någon gång på 1940-talet. Det var nästan alltid kvinnor som drev mjölkbutikerna.

På 1950-talet hade städernas affärer börjat gå mot färre och större enheter och mindre specialisering. Med ökad hygien, färdigförpackad mjölk och kyldiskar fanns det inte längre någon grund för förbudet att sälja mjölk i hop med andra livsmedel och det avskaffades 1953. Samma år började mjölk säljas på tetra. Kylskåpets utbredning i hushållen gjorde att dagliga inköp inte längre var nödvändiga. Mot slutet av 1950-talet dominerade redan helt de moderna snabbköpen med sina välfyllda mjölkdiskar. Mjölkbutikernas 100-åriga era var förbi.

Författare: Edward Blom

Butiksinteriör, mjölkbutik. En kund (en flicka) väntar medan mjölk hälls upp.

Butiksinteriör, mjölkbutik. En kund (en flicka) väntar medan mjölk hälls upp.
Motiv ID: ARL000133
Arkiv: Arla Foods AB
Tid: 1937
Plats: Stockholm?