Handelns epoker och årtal

Myntrevolutionen

En av de viktigaste historiska revolutionerna inom handeln är införandet av mynten. Genom vikingarna fördes stora mängder mynt till Skandinavien. Men någon penningekonomi förekom inte i Skandinavien vid [...]

Hansan

Under 1100- och 1200-talen blev Nordtyskland en av Europas ledande ekonomiska regioner och de viktigaste handelsstäderna bildade Hanseförbundet. Hansans makt grundades dels på en högt utvecklad kompetens i [...]

Vikingatiden

Under vikingatiden (år 800-1050) kom de skandinaviska folken för första gången att påverka europeisk politik och ekonomi. Vikingatågen hade karaktären av krigståg, kolonisation eller handelsresor, beroende på vart [...]

Handelsreformen 1765

Under frihetstiden dominerades det politiska livet av två riksdagspartier, hattarna och mössorna. Hattpartiet, som behärskades av de stora köpmännen och industriidkarna, hade sedan slutet av 1730-talet den politiska [...]

Till toppen