Under 1100- och 1200-talen blev Nordtyskland en av Europas ledande ekonomiska regioner och de viktigaste handelsstäderna bildade Hanseförbundet. Hansans makt grundades dels på en högt utvecklad kompetens i sjöfart och handel, dels på militär styrka och en förmåga att skickligt manövrera i Nordeuropas politiska maktspel.

Hansans inkomster kom i huvudsak från handeln mellan Östersjö- och Nordsjöregionerna. Spannmål och timmer exporterades från södra Östersjöområdet till Nederländerna. Kläde från Flandern fördes i andra riktningen. Från Sverige hämtades pälsverk, smör, ost, sill, beck, tjära, järn och koppar i utbyte mot kläde, salt, öl, vin och kryddor.

Hansan utvecklade koggen, ett stadigt och lastdrygt fartyg och flottan bestod av över tusen fartyg då Hansan var som störst. Den hade god tillgång till kapital och organiserade ett system av handelskrediter. En gemensam handels- och sjörätt för Nordeuropa skapades och man förde en ständig kamp mot sjörövare. Genom standardisering av bokföring och lastdokument kunde fjärrhandel bedrivas utan att någon varuägare eller köpman följde med på färden.

Författare: Anders Johnson

Hansans handelsrutter

Hansans handelsrutter

Bild från www.wikipedia.org

Motiv ID: CFN010022
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 2011
Plats: