En av de viktigaste historiska revolutionerna inom handeln är införandet av mynten. Genom vikingarna fördes stora mängder mynt till Skandinavien. Men någon penningekonomi förekom inte i Skandinavien vid denna tid. Silvermynten värderades efter sitt metallinnehåll, inte efter myntvärdet.

Strax före år 1000 inleddes en organiserad myntprägling i Sverige (Sigtuna), Danmark (Lund) och Norge (Nidaros/Trondheim). Denna verksamhet är intimt förknippad med övergången från vikingatid till medeltid eller från stormannasamhällen till kungariken.

Mynten präglades av engelska myntmästare, som de skandinaviska kungarna hade rekryterat. Kungarna ville upprätta en stark kungamakt och en blomstrande ekonomi efter engelskt föredöme. I det engelskinspirerade ”reformpaketet” ingick att etablera kristendom som officiell religion och att prägla mynt.

Men någon verklig penningekonomi etablerades inte i Sverige denna gång. Svenskarna förstod inte vad mynten skulle vara bra för. Omkring år 1030 upphörde därför den svenska myntningen och den återupptogs inte förrän i mitten på 1100-talet i Visby (1140), Lödöse (1150), Sigtuna (1180) och Uppsala (1180 eller senare).

Författare: Anders Johnson

Äldre svenska mynt från bland annat 1500-talet.

Äldre svenska mynt från bland annat 1500-talet.

Mynten förvaras vid bildens tagande på Handelsbankens bankmuseum.

Motiv ID: SHB012316
Arkiv: Svenska Handelsbanken (Huvudförteckning)
Tid: 1965
Plats: Stockholm

Ett gammalt mynt från 1718. Föreställer handelsmännens gud Mercurius.

Ett gammalt mynt från 1718. Föreställer handelsmännens gud Mercurius.

Myntet förvaras vid bildens tagande på Handelsbankens bankmuseum.

Motiv ID: SHB009039
Arkiv: Svenska Handelsbanken (Huvudförteckning)
Tid: 1965
Plats: