Under frihetstiden dominerades det politiska livet av två riksdagspartier, hattarna och mössorna. Hattpartiet, som behärskades av de stora köpmännen och industriidkarna, hade sedan slutet av 1730-talet den politiska makten. Partiet förde en merkantilistisk politik som inriktades på att stödja företagen genom omfattande bidragsgivning och monopolrättigheter.

Vid 1765-66 års riksdag kunde dock mösspartiet ta över makten. Det var kritiskt till aristokratin, byråkratin och den merkantilistiska politiken. En betydelsefull mösspolitiker var prästen Anders Chydenius från Österbotten. Han hade fått i uppdrag av sina väljare att försöka avskaffa det bottniska handelstvånget, alltså förbudet för invånarna i norra Sverige och Finland att bedriva utrikeshandel.

Chydenius bidrog till att denna reform genomfördes. Chydenius hade också betydande del i att riksdagen avreglerade fisket, avskaffade stödet till manufakturerna och införde världens mest liberala tryckfrihetslagstiftning. Det är genom 1766 års tryckfrihetsförordning som Sverige än i dag har den unika, grundlagsskyddade offentlighetsprincipen.

Författare: Anders Johnson

Anders Chydenius

Anders Chydenius

Bild från www.wikipedia.org

Motiv ID: CFN010011
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 1754-1800
Plats: