För 5 000 år sedan började kopparföremål importeras från kontinenten till Danmark och Skåne. Tusen år senare bedrevs fjärrhandel i Mälardalen och på Gotland, liksom längs kusten från Västerbotten till Skåne.

Från norr kom skifferredskap och pälsverk, från söder flintyxor. Fjärrhandeln ökade under den nordiska bronsåldern 1500-500 f.Kr. då metaller och bronsföremål importerades medan bärnsten, pälsverk och slavar exporterades.

Den romerska järnåldern (år 0-400) var en intensiv handelsperiod. Romarrikets nordgräns sträckte sig, då imperiet var som störst, längs Rhen och Donau. Men det förekom en livlig handel med folkstammar norr därom. Romerska föremål har hittats vid arkeologiska utgrävningar ända upp till södra Norrland.

Det som importerades till Skandinavien var bland annat föremål av glas och brons. Rika nordbor lagade och serverade mat i bronskärl från södra Italien och bar smycken tillverkade av guldsmeder vid Svarta havet. Handeln förde impulser från Rom till Skandinavien, där byggnader, kläder, smycken och bruksföremål började tillverkas efter romerska förebilder. Ett av de viktigaste kulturella bidragen var skrivkonsten. De äldsta runskriften tillkom nämligen efter romerska förebilder.

Författare: Anders Johnson

Den äldsta runskriften tillkom efter romerska förebilder.

Den äldsta runskriften tillkom efter romerska förebilder.

Bild från www.wikipedia.org

Motiv ID: CFN010026
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 2011
Plats: