Gustav Vasa kom till makten genom stöd av den viktigaste hansestaden, Lübeck. Men väl på tronen genomdrev han en försvagning av det tyska inflytandet. Därefter påbörjade han uppbyggandet av en svensk nationalstat. Men tyskarna spelade fortfarande en viktig roll för Sveriges ekonomiska utveckling, inte minst för uppbyggandet av den nya viktiga stångjärnsexporten.

En viktig del i det svenska nationsbyggandet var att organisera handeln. Här byggde man vidare på vad som påbörjats under medeltiden: Handeln skulle koncentreras till städerna där den var lättare att kontrollera och beskatta. Dessutom ville staten att bönderna skulle koncentrera sig på livsmedelsproduktion och inte splittra sig på andra näringar.

Tullväsendet fick en fastare struktur. 1534 präglades för första gången riksdaler, som var ett internationellt gångbart handelsmynt. Viktiga svenska exportvaror var järn, smör, hudar, trävaror och koppar. Viktiga importvaror var textil, salt och humle.

Författare: Anders Johnson

Kung Gustav Vasa av Sverige (porträtt 1542 av Jacob Binck, sannolikt kopia från sent 1500-tal).

Kung Gustav Vasa av Sverige (porträtt 1542 av Jacob Binck, sannolikt kopia från sent 1500-tal).

Bild från www.wikipedia.org

Motiv ID: CFN010025
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 2011
Plats: