Handelns epoker och årtal

Frihandelsavtalet 1865

1860 hade Storbritannien och Frankrike ingått en frihandelstraktat med varandra. Avtalet introducerade en princip som än i dag är en grundbult i det internationella handelssamarbetet, nämligen mest-gynnad-nations-principen (som [...]

Tullstriden 1887

En viktig händelse i svensk politisk historia var striden om spannmålstullarna. Sverige förde en frihandelspolitik men på våren 1887 visade det sig att protektionisterna hade majoritet i riksdagen. [...]

Sverige och EU

1961 beslöt Sverige att ansöka om associering (en lösare anknytning än medlemskap) till EEC (organisationen bytte sedan namn till EG och därefter till EU). 1967 inlämnades en ny [...]

EFTA

1958 bildade sex europeiska stater EEC – föregångare till EG och EU. Som en reaktion på detta grundade Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike EFTA (European [...]

Till toppen