Vår tid präglas av tre starka tendenser: Internationaliseringen, som innebär att nationsgränser och geografiska avstånd betyder allt mindre för olika ekonomiska aktiviteter. Informationsrevolutionen, som dramatiskt har sänkt kostnaderna för att bearbeta, lagra och sprida information. Individualiseringen, som innebär att människor ställer större krav på att själva få välja hur de ska forma sitt liv.

Allt detta ökar betydelsen av handelns klassiska funktioner, alltså att organisera flöden av varor och information så att kunden får tillgång till rätt produkter på rätt plats vid rätt tidpunkt och till förmånligast möjliga villkor.

I en värld där hindren för handel inom och mellan länder minskar och där kostnaderna för transporter, överföring och bearbetning av information sjunker är det en helt öppen fråga hur, var och av vem den mest framgångsrika handeln organiseras. Framgången kommer att bero på den faktor som genom årtusenden har spelat en viktig roll för handelns utveckling och som i framtiden blir den helt avgörande, nämligen enskilda människors initiativförmåga, kreativitet och kompetens.

Författare: Anders Johnson

ICA Hushållsalmanacka 2000.

ICA Hushållsalmanacka 2000.

ICA Hushållsalmanacka 2000.

Motiv ID: ICA004089
Arkiv: ICA, Centralt
Tid: 2000
Plats: